Amundi Funds II - Euro Short-Term
Jún 2006

Oslabenie štátnych dlhopisov v prvom štvrťroku 2006 prešlo aj do druhého, kde prevládala politika centrálnej banky, strach z inflácie a vnímanie rizika. Pokladničné poukážky USA stratili postavenie, keď Federálne rezervy (FED) zvýšili koncom júna oficiálnu úrokovú sadzbu na 5,25%. Trhy očakávali, že FED zvýši úrokové sadzby v auguste o 25 bázických bodov a udrží sadzby bez zmeny do konca roka 2006. Napriek tomu očakávame, že rast v Spojených štátoch sa počas roka 2006 nabehne do tempa. Zverejnenie ďalších nezmenených ekonomických údajov v Japonsku zvýšilo pravdepodobnosť, že Banka Japonska zvýši v júli úrokové sadzby, čo pomôže navýšiť počas štvrťroka zisky z dlhopisov.

Ekonomické podmienky v Európe sú aj v druhom štvrťroku priaznivé. Európska centrálna banka (ECB) zvýšila v júni úrokové sadzby o 0.25% na 2.75%, čo spôsobilo rastúci tlak na európske dlhopisy a krátkodobejšie výnosy.

Výkonnosť fondu Pioneer – Euro krátkodobého nedosiahol v druhom štvrťroku svoj benčmark. Dlhá duračná pozícia na krátkom konci európskej krivky poškodila, lebo trh urobil precenenie očakávania monetárnej politiky ECB. Zvýšili sme podiel v obchodných tituloch, štátnych dlhopisoch a vo firemných dlhopisoch s vysokým ratingom.

Očakávame, že hospodársky rast v eurozóne sa mierne zrýchli a že ECB bude pokračovať v monetárnom sprísňovaní. Neočakávame, že ECB bude agresívne pristupovať k zvýšeniu úrokových sadzieb za predpokladu, že inflácia v eurozóne bude mierna. Vidíme, že hospodársky rast v Spojených štátoch sa v druhom polroku mierne spomaľuje, lebo bytový trh oslabuje a spotreba sa zmierňuje. Myslíme si, že FED je na konci cyklu sprísňovania, s prípadným nárastom o ďalších 25 bázických bodov.