Amundi Funds II - Euro Short-Term
Marec 2006

Oslabenie ma trhoch so štátnymi dlhopismi, ktoré sa objavilo na začiatku roka pretrvalo až do marca. V priebehu prvého štvrťroka európske zisky vzrástli, čo podporovalo presvedčenie, že monetárne podmienky v eurozóne sa budú v roku 2006 naďalej sprísňovať. Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby a jej komentáre ohľadom rizika cenovej stability naďalej živili špekulácie, že v nasledujúcich mesiacoch sa bude opakovať nárast. Výnosy z dlhopisov Spojených štátov tiež vzrástli v obavách, že rast sadzieb bude pokračovať dlhšie ako sa očakávalo.

Ekonomické údaje z eurozóny naznačujú zlepšujúci sa scenár. Inflácia v eurozóne vo februári medziročne poklesla na 2.3%, čo je však stále nad cieľovou úrovňou ECB 2,00%. Medzitým v Spojených štátoch celková inflácia na konci februára klesla na 3,6%, ale jadrová inflácia bola nezmenená vo výške 2,1%.

Euro krátkodobý fond Pioneer dosiahol v prvom štvrťroku v absolútnych hodnotách kladné zisk, hoci to bolo mierne pod benčmarkom. Zvýšili sme náš podiel v obchodných cenných papieroch a štátnych dlhopisoch a firemných dlhopisoch s vysokým ratingom. Opatrne sme pristupovali celkove k smerovaniu na firemnom trhu.

Očakávame, že hospodársky rast sa počas roka 2006 zvýši, ale celkové tempo rastu bude mierne. Čakáme, že tlak inflácie bude stabilný, hoci ceny ropy budú hrozbou pre tento mierny scenár. Hoci ECB začiatkom marca zvýšila úrokové sadzby na 2,5%, nečakáme, že ECB zaujme v roku 2006 tvrdý postoj k monetárnemu sprísňovaniu, vzhľadom na začínajúce ekonomické oživenie. V Spojených štátoch očakávame, že zažijeme v roku 2006 spomalenie tempa HDP, lebo odvetvie bytov a bývania sa oslabuje a spotrebiteľské výdavky sa zmierňujú.