Amundi Funds II - Euro Short-Term
Február 2006

Oslabenie na trhoch so štátnymi dlhopismi prebiehajúce v januári, pretrvalo do februára. Zisky v Európe vzrástli, keď dobré ekonomické údaje a vysoké ceny za energie podporili domnienku, že monetárne podmienky v eurozóne sa budú počas roka 2006 naďalej sprísňovať. Krátkodobé dlhopisy mali v priebehu tohto mesiaca slabší výkon ako dlhodobejšie emisie.

Ekonomické údaje z eurozóny naďalej hovorili o zlepšujúcom sa scenáre, konkrétne v Nemecku, kde podnikateľská dôvera podľa indexu IFO dosiahla najvyššiu úroveň za posledných viac ako 14 rokov, lebo rast vedený vývozom smeroval k vyššiemu domácemu dopytu. Súčasná zložka zhodnotenia vzrástla a zložka očakávania správy vzrástla na úroveň, akú sme naposledy zaznamenali v októbri 1994. Správa bola výrazne lepšia ako sa očakávalo a naznačuje zlepšenie v tempe hospodárskeho rastu Nemecka v prvom štvrťroku 2006. Decembrové priemyselné objednávky v eurozóne vzrástli na medzimesačnom a medziročnom základe a profitovali z výrazných mesačných nárastov v mnohých odvetviach.

Vo februári Euro krátkodobý fond Pioneer stratil podklad v porovnaní s benčmarkom. Durácia portfólia bola dlhšia ako benčmarku, hoci bola vytvorená na prevážených pozíciách cenných papierov so splatnosťou jeden rok a viac, durácia zabrzdila výkon. Iné stránky nastavenia portfólia ostali vo veľkej miere bez zmeny. Držíme si niečo viac ako 8% aktív portfólia vo firemných dlhopisoch a vyberali sme si dlhopisy s pevným základom. Táto prevážená pozícia vo firemných dlhopisoch umožňuje portfóliu profitovať z výnosov naviac pri porovnaní so štátnymi dlhopismi.

Naďalej očakávame, že v roku 2006 sa zvýši hospodársky rast v európskom regióne, ale celkové tempo rastu ostane relatívne malé a očakávame, že inflačné tlaky budú v regióne stabilné. Nečakáme, že ECB bude agresívne pristupovať k monetárnemu sprísňovaniu v roku 2006 v prípade skorého oživenia hospodárstva.