Amundi Funds II - Euro Short-Term
Január 2006

Trhy s európskymi štátnymi dlhopismi boli v januári slabšie, lebo lepšie ekonomické údaje a obnovená výška cien energií naznačila, že Európska centrálna banka (ECB) možno bude naďalej zvyšovať úrokové sadzby. Výnosová krivka sa posunula vyššie a pri dvoj až desaťročných splatnostiach stúpla, ale marža medzi desať až tridsaťročnými dlhopismi ostala stabilná.

Euro krátkodobý fond Pioneer mal v januári dobrý výkon v porovnaní s benčmarkom. Durácia portfólia bola o šesť mesiacov dlhšia ako benčmarku a vytvorila preváženú pozíciu pri cenných papieroch so splatnosťou jeden rok a viac. Toto nastavenie sa ukázalo ako prospešné, lebo zisky v tomto segmente výnosovej krivky eurozóny vzrástli tento mesiac menej ako iné časti krivky. Iné zložky nastavenia portfólio ostali vo veľkej miere bez zmeny. Z hľadiska alokácie v krajinách portfólio si drží podváženú pozíciu voči talianskym štátnym dlhopisom v prospech preváženej pozície v Nemecku a krátkodobým štátnym titulom Francúzska. Držíme si iba niečo viac ako 8% aktív portfólio vo firemných dlhopisoch, lebo úverové pozície sú vo všeobecnosti silné a z krátkodobého hľadiska pomáhajú stabilným maržiam na firemných dlhopisoch. Táto prevážená pozícia umožňuje portfóliu profitovať z vyšších výnosov v porovnaní so štátnymi dlhopismi.

Trh očakáva, že úrokové sadzby sa v eurozóne počas roka zvýšia na približne 3%. Z nášho pohľadu sú tieto očakávania príliš vysoké a dôsledkom toho určitú hodnotu vidíme na krátkom konci výnosovej krivky. Kým najnovšie ekonomické údaje z eurozóny a hlavne z Nemecka hovoria o priaznivom oživení, myslíme si, že hospodársky rast v regióne ostane pravdepodobne počas roka 2006 relatívne malý spolu s nízkou úrovňou inflácie.