Amundi Funds II - Euro Short-Term
December 2005

Európska výnosová krivka sa posunula vyššie a ostala v štvrtom štvrťroku bez zmeny, lebo Európska centrálna banka (ECB) prešla k sprísňovaniu fiskálnych podmienok v eurozóne zvýšením úrokových sadzieb.

Euro krátkodobý fond Pioneer mal v tomto období slabšiu výkonnosť ako benčmark. Hlavnou príčinou slabej výkonnosti bola dlhá duračná pozícia portfólia, ktorá znamenala, že angažovanosť voči rastúcim výnosom zo štátnych dlhopisov bola väčšia ako mal benčmark. Držali sme dlhú duračnú pozíciu, pretože sme sa domnievali že celkove oslabené ekonomické podmienky v eurozóne by mohli odradiť ECB od predčasného sprísňovania svojej fiskálnej politiky. Kým z krátkodobého hľadiska sa táto stratégia prejavila ako neprospešná, držali sme si toto nastavenie a očakávame od neho posilnenie výkonnosti keď očakávania trhu týkajúce sa úrokových sadzieb eurozóny sa v nasledujúcich mesiacoch zmenšia. Navyše táto pozícia tiež prospieva portfóliu, tým, že zabezpečuje prínos navyše ako sú výnosy benčmarku.

Iné činitele nastavenia portfólia ostali vo veľkej miere bez zmeny. Z hľadiska alokácie na štáty si portfólio drží podváženú pozíciu voči talianskym štátnym dlhopisom v prospech francúzskych a nemeckých krátkodobých štátnych emisií. Držíme si približne 8% aktív portfólia vo firemných dlhopisoch, lebo úverové základy sú vo všeobecnosti silné a naďalej podporujú stabilné marže na firemných dlhopisoch. Prevážená pozícia vo firemných dlhopisoch umožňuje portfóliu profitovať z dodatočných výnosov na rozdiel od štátnych dlhopisov.

Po zvýšení úrokových sadzieb v decembri trh očakáva, že v priebehu roka 2006 príde k zvýšeniu úrokových sadzieb eurozóny. Z nášho pohľadu sú tieto očakávania príliš agresívne a v dôsledku toho vidíme určité zhodnotenie na krátkej strane výnosovej krivky. Kým najnovšie ekonomické údaje z eurozóny a najmä z Nemecka hovoria o priaznivom oživení, myslíme si, že hospodársky rast v tomto regióne bude v roku 2006 pravdepodobne mierny spolu s miernou úrovňou inflácie.