Amundi Funds II - Euro Short-Term
November 2005

Európska výnosová krivka sa v priebehu mesiaca posunula vyššie a vyrovnala sa, lebo trh s dlhopismi precenil nárast úrokových sadzieb po jasných signáloch z Európskej centrálnej banky (ECB), že na decembrovej schôdzi sa pripravuje sprísniť svoju menovú politiku.

Dlhšia durácia Euro krátkodobého fondu Pioneer ako benčmarku zabrzdila v novembri jeho relatívny výkon. Držali sme dlhú duračnú pozíciu, lebo sme sa domnievali, že oslabené ekonomické podmienky v eurozóne by mohli zabrániť ECB predčasne sprísniť svoju fiskálnu politiku. Toto nastavenie viedlo počas mesiaca k nižším relatívnym výnosom, lebo portfólio bolo viac ako benčmark vystavené rastúcim výnosom z európskych štátnych dlhopisov. Naďalej sa presvedčení o tejto stratégii, pretože je pravdepodobné, že posilní výkon. Navyše táto pozícia tiež prospieva portfóliu a poskytuje ešte rovnováhu výnosom v porovnaní s výnosmi benčmarku.

V novembri sme urobili niekoľko zmien v portfóliu. Durácia portfólia ostala o šesť mesiacov dlhšia ako benčmarku. Na úrovni štátov bola angažovanosť portfólia naďalej mimo talianskeho štátneho dlhu v prospech nemeckých a francúzskych emisií. Ponechali sme pozíciu portfólia voči firemnému dlhu. Myslíme si, že marže firemných dlhopisov ostanú z krátkodobého hľadiska stabilné a preto naďalej držíme tieto pozície, aby sme profitovali z dodatočných výnosov v porovnaní so štátnymi dlhopismi.

Trh očakáva, že úrokové sadzby v eurozóne sa počas roka 2006 zvýšia minimálne na 2,75%. Napriek tomu obavy ECB zo zvýšenej inflácie a rastu likvidity v eurozóne, očakávame miernejší stupeň sprísnenia. Hospodárske oživenie eurozóny je stále na počiatočnom stupni a ECB bude potrebovať zabezpečiť, že prispôsobujúca fiskálna politika sa pozmení tak, aby nezabrzdila ďalší pokrok, hlavne z hľadiska dopytu spotreby, ktorá je naďalej slabá.