Amundi Funds II - Euro Short-Term
September 2005

Najvýznamnejšie trhy s dlhopismi boli v treťom štvrťroku nestále, lebo očakávanie investorov o tempe rastu úrokových sadzieb v Spojených štátoch sa rýchlo menili.

Po vysokom výkone benčmarku v júli a v auguste Euro krátkodobý fond Pioneer mal v septembri podpriemerný výkon, čo znížilo výkon portfólia v treťom štvrťroku. Portfólio sa v júli presunulo z krátkej na dlhú duračnú pozíciu. Táto stratégia sa prejavila v júli ako prospešná, lebo výnosy poklesli. Avšak zmenšilo to výnosy portfólia v septembri, lebo očakávanie trhu na úrokové sadzby sa zvýšilo a krátkodobé výnosy sa zvýšili.

Portfólio si v treťom štvrťroku podržalo 9% váhy vo firemných dlhopisoch. Povaha tejto angažovanosti je stále vysoko individuálna a zameraná na emisie investičného stupňa z odvetvia bankovníctva. Naďalej vidíme v tomto odvetví lákavé príležitosti relatívneho zhodnotenia, lebo úverové základy ostávajú rovnaké. Navyše portfólio by malo naďalej profitovať zo zvýšených výnosov alebo držať ich, lebo tieto emisie ponúkajú viac ako porovnateľné štátne dlhopisy. Súhlasíme s touto obmedzenou aktívnou pozíciou, pretože kým základy úverového trhu vyzerajú, že sú na vrchole cyklu, neočakávame náhly zvrat podmienok.

Výhľadovo očakávame, že úrokové sadzby v eurozóne ostanú nezmenené na úrovni 2%. Kým vyššie ceny ropy vyvolávajú zvýšený tlak na titulky o inflácii v eurozóne, nie je veľa dôkazov o vedľajších účinkoch, pre ktoré je Európska centrálna banka obozretná. Okrem toho krehká povaha hospodárskeho rastu v regióne pravdepodobne vylučujú v krátkej dobe pohyb nahor. Z celkového pohľadu považujeme európske štátne dlhopisy za nákladné, lebo nezdieľame príliš pesimistický pohľad trhu na hospodársky rast, čo naznačuje súčasná úroveň výnosov.