Amundi Funds II - Euro Short-Term
August 2005

Európske dlhopisové trhy v auguste posilnili, lebo ďalší nárast cien ropy zvýšil obavy investorov o vyhliadky ekonomického rastu v regióne. Ekonomický rast najväčších hospodárstiev v regióne bol však v druhom štvrťroku stagnujúci a ďalej zvyšoval atraktivitu dlhopisov.

Euro krátkodobý fond Pioneer v auguste svojim výkonom prevýšil benčmark. Dlhšia durácia portfólia (citlivá na úrokové sadzby) ako benčmarku sa prejavila ako prospešná, keď v tento mesiac výnosy poklesli na všetkých úrovniach splatnosti. Túto pozíciu sme vytvorili využitím dlhej pozície na dvojročných indexových futures európskych dlhopisov a odzrkadľovalo to náš postoj, že krátkodobé výnosy v Európe boli príliš vysoko, za predpokladu, že naše očakávania pri úrokových sadzbách ostanú v dohľadnej budúcnosti nezmenené na úrovni 2% a bez zvyšujúcich sa inflačných tlakov.

Váhu 9% portfólia vo firemných dlhopisoch sme počas mesiaca udržiavali a umožnilo to profitovať z dodatočných výnosov. Keď sa teraz domnievame, že úverové základy sa blížia k svojmu cyklickému vrcholu, nepredpokladáme prudké a výrazné zhoršenie úverových podmienok na trhu a preto ďalej kľudne držíme túto aktívnu pozíciu. Podliehajúce aktíva tejto pozície sa počas augusta výrazne nezmenili a naďalej držíme len vysoko kvalitné dlhopisy investičného stupňa hlavne z dobre kapitalizovaných európskych bánk.

Štátne dlhopis v tomto regióne sa stále obchodujú nad úrovňou solídnej hodnoty, napriek spomaľujúcej ekonomike regiónu sa diskontujú pri celkove nepriaznivom scenáre rastu. Výnosy z krátkodobých dlhopisov, ktoré predtým odzrkadľovali očakávania trhu na zníženie úrokových sadzieb ECB, sa teraz oceňujú na možnosť zvýšenia základných sadzieb pred koncom roka 2005. Sme toho názoru, že takýto krok je teraz nepravdepodobný, z dôvodu slabého tempa rastu hospodárstva eurozóny.