Amundi Funds II - Euro Short-Term
Jún 2005

V priebehu druhého štvrťroka najvýznamnejšie trhy so štátnymi dlhopismi oživili, z dôvodu špekulácií investorov, že tempo rastu hospodárstva USA sa v druhom polroku spomalí a že cyklus fiskálneho sprísňovania v Spojených štátoch sa blíži ku koncu. Ekonomické prostredie v eurozóne ostalo nevýrazné a špekulácie, že ECB možno yníži opäť úrokové miery podporili európske štátne dlhopisy. Nedávne odmietnutie európskej ústavy voličmi vo Francúzsku a v Holandsku rozšírilo neistotu medzi účastníkmi trhu a vyvolalo tlak na pokles eura.

Portfólio podalo výkon na úrovni svojho benčmarku. V priebehu apríla a mája sme mali v portfóliu nízku úroveň rizika a udržali sme si neutrálnu pozíciu durácie voči benčmarku. Ku koncu obdobia sme prijali postoj krátkodobej durácie cez krátku pozíciu v dvojročných zmluvách o termínových obchodoch so štátnymi dlhopismi. Táto pozícia odrážala naše negatívne vyhliadky na krátkodobé štátne dlhopisy, najmä v USA.

Udržali sme si našu angažovanosť vo vysoko hodnotených firemných bondoch investičnej triedy na asi 9,5% aktív portfólia. Naša firemná angažovanosť je koncentrovaná hlavne v sektore bankovníctva, kde sme presvedčení, že hodnotenia dlhopisov sú podporované solídnymi úverovými základmi. Nevlastníme žiadne pozície v sektoroch, ktoré prejavujú zhoršenie úverových základov ako je sektor automobilov. V ostávajúcej časti roku 2005 očakávame, že firemné spready sa budú obchodovať v širšom rozpätí. Avšak v súčasnom prostredí firmy naďalej ponúkajú ďalší výnos v porovnaní s vládnymi dlhopismi.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov na najdôležitejších trhoch nie je zaujímavé a opatrne sa staviame k smerovaniu výnosov zo štátnych dlhopisov do konca roka. I keď hospodárske prostredie v eurozóne ostáva nevýrazné, myslíme si, že európske štátne dlhopisy sú oceňované v celkovo negatívnom scenári ekonomického rastu a ponúkajú malú hodnotu pri súčasných úrovniach.