Amundi Funds II - Euro Short-Term
Máj 2005

V priebehu mája najvýznamnejšie trhy so štátnymi dlhopismi oživili, z dôvodu špekulácií investorov, že tempo hospodárskeho rastu v USA sa chystá v druhom polroku tohto roka spomaliť a že cyklus fiškálneho sprísňovania v Spojených štátoch sa blíži k svojmu koncu. Hospodárske prostredie v eurozóne je nevýrazné a špekulácie, že Európska centrálna banka možno zníži úrokové sadzby, opäť podporili európske štátne dlhopisy. Vysoká volatilita na trhu s firemnými dlhopismi tiež urýchlila skok investorov ku kvalite, z ktorej profitovalo bezpečie trhov so štátnymi dlhopismi.

Tento mesiac sme držali nízku úroveň rizika v portfóliu a držali sme si neutrálnu pozíciu v porovnaní s benčmarkom.

Angažovanosť aktív portfólia vo vysoko hodnotených firemných dlhopisoch investičného stupňa sme držali približne na úrovni 9,5%. Angažovanosť v podnikoch sa sústreďovala hlavne na odvetvie bankovníctva, o ktorom si myslíme, že zhodnotenie dlhopisov podporuje silné finančné podmienky. Nedržíme žiadne pozície v odvetviach, kde sa prejavuje zhoršenie finančných základov ako je automobilové odvetvie. Očakávame, že do konca roku 2005 sa obchodované marže na firemných cenných papieroch zvýšia. Avšak v súčasnom prostredí firemné cenné papiere naďalej ponúkajú zisky navyše pri porovnaní so štátnymi dlhopismi. V máji sme držali približne 5% portfólia vo vysoko kvalitných agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch, ktoré ponúkajú nejaké relatívne zhodnotenie na rozdiel od štátnych dlhopisov.

Zhodnotenie európskych štátnych dlhopisov je nákladné a máme opatrný postoj k smerovaniu výnosov zo štátnych dlhopisov. Aj keď hospodárske prostredie v eurozóne je stále nevýrazné, myslíme si, že európske štátne dlhopisy sú oceňované podľa príliš nepriaznivého ekonomického scenára rastu a na súčasnej úrovni ponúkajú nízke zhodnotenie. V tomto momente si myslíme, že trhy pravdepodobne budú obchodovať v pekne tesnom rozpätí.