Amundi Funds II - Euro Short-Term
Marec 2005

Dlhodobejšie štátne dlhopisy v Európe a v USA mali na začiatku roka výborný výkon, čo podporoval aj optimizmus investorov, že inflácia sa utlmí. Ale najväčšie trhy so štátnym dlhom sa koncom štvrťroka oslabili, pretože správy zo strany Federálnych rezerv (FED) posilnili obavy investorov, že úrokové sadzby v USA môžu vzrásť rýchlejším tempom ako sa očakávalo, aby sa zažehnali inflačné tlaky vyplývajúce zo silného hospodárskeho rastu a vyšších cien energií.

Výkonnosť európskych štátnych dlhopisov v tomto štvrťroku sa prejavila ako dlhodobejšia, než krátkodobých cenných papierov USA, čo môže byť signálom vzďaľovania sa týchto trhov. Európske krátkodobé dlhopisy podporili očakávania, že Európska centrálna banka bude do konca roka držať úrokové sadzby nakrátko.

V priebehu štvrťroka sme si držali v portfóliu nízku úroveň rizika a v porovnaní s benčmarkom sme si držali neutrálnu duráciu. Táto pozícia odrážala opatrný postoj k vývoju výnosov z dlhopisov, lebo si myslíme, že zhodnotenie dosiahlo nákladnú úroveň.

Počas tohto obdobia sme znížili angažovanosť firemným dlhopisom investičného stupňa s vysokým ratingom z 11% na 9.5% z aktív portfólia. Sústreďovali sme sa na emitentov s nižším rizikom s pevnými úverovými základmi z odvetví ako je finančníctvo. V roku 2005 očakávame, že firemné marže sa budú obchodovať so sklonom k rozšíreniu. Ale za súčasných podmienok firemné cenné papiere ponúkajú ďalšie výnosy v porovnaní so štátnymi dlhopismi. V priebehu štvrťroka sme držali približne 7% portfólia v agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch vysokej kvality, ktoré ponúkajú určité relatívne zhodnotenie v porovnaní so štátnym dlhom..

Zhodnotenie štátnych dlhopisov je nákladné a reálne zisky (nominálny zisk z dlhopisu mínus inflácia) sú na veľmi nízkej úrovni. Očakávame, že zažijeme ďalšie oslabenie na trhu s krátkodobými cennými papiermi USA uprostred obáv investorov z rýchlejšieho tempa fiskálneho sprísňovania zo strany FED. V Európe očakávame, že inflácia ostane pod kontrolou a Európska centrálna banka bude väčšinu roka držať úrokové sadzby nakrátko. Ale ceny európskych dlhopisov sú na súčasnej úrovni náchylné ku korekciám.