Amundi Funds II - Euro Short-Term
Február 2005

Európsky trh so štátnymi dlhopismi zaznamenal vo februári mierny pokles. Európske krátkodobé dlhopisy mali nadpriemernú výkonnosť, čo podporovalo očakávanie, že Európska centrálna banka (ECB) bude držať úrokové sadzby väčšinu roka nakrátko. Dlhodobejšie obligácie na veľkých trhoch sa vypredali, keď prezident Federálnych rezerv Alan Greenspan predpovedal, že nedávna silná výkonnosť týchto cenných papierov pravdepodobne nebude zo strednodobého hľadiska pokračovať, pretože úrokové sadzby vzrastú.

Výkonnosť portfólia bola vo februári v súlade s benčarkom. Držali sme si nízku úroveň rizika v portfóliu a neutrálnu duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom. Táto pozícia odzrkadľuje naše opatrné vyhliadky smerovania výnosov z dlhopisov, lebo si myslíme, že zhodnotenie dosiahlo napnutú úroveň.

Počas mesiaca sme držali angažovanosť vo vysoko kvalitných firemných dlhopisoch investičného stupňa približne na úrovni 11% aktív. V roku 2005 neočakávame žiadne väčšie zníženie marží na firemných dlhopisoch. Avšak v súčasnom prostredí nízkych úrokových sadzieb, podniky naďalej ponúkajú výnosy navyše v porovnaní so štátnymi dlhopismi. Vo februári angažovanosť voči kvázi štátnym cenným papierom sa držala približne na úrovni 7% aktív portfólia.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov je nákladné a zdá sa, že bude diskontovať pri mimoriadne nepriaznivom scenáre hospodárskeho rastu. Myslíme si, že ceny dlhopisov sú z krátkodobého hľadiska náchylné na pokles.