Amundi Funds II - Euro Short-Term
Január 2005

Európske štátne dlhopisy zaznamenali v januári skromné zisky, dlhodobejšie obligácie mali lepší výkon ako krátkodobé cenné papiere. Očakávanie investorov, že najvýznamnejšie centrálne banky budú naďalej pozorné k inflačným vyhliadkam a budú konať tak, aby vykompenzovali prípadné inflačné tlaky zvýšením úrokových sadzieb, čím sa znížila výkonnosť krátkodobejších štátnych dlhopisov.

Krátkodobý euro fond z fondov Pioneer mal v tomto mesiaci výkonnosť v súlade benčmarkom. V portfóliu sme držali nízke riziko a držali sme neutrálnu pozíciu v porovnaní s benčmarkom, čo odrážalo náš opatrný postoj ku trhu, kde zhodnotenie dlhopisov dosiahlo premrštenú úroveň.

Počas tohto mesiaca sme si držali angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa na úrovni okolo 11% z aktív. V roku 2005 neočakávame žiadne väčšie znižovanie marží na firemných dlhopisoch. Avšak v podmienkach súčasných nízkych úrokových sadzieb, firemné dlhopisy budú naďalej ponúkať vyššie výnosy ako štátne dlhopisy. Naša angažovanosť voči kvázi štátnym dlhopisom v januári mierne poklesla približne na 7% aktív portfólia.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov je nízke a zdá sa, že pri mimoriadne nepriaznivom ekonomickom scenári bude diskontovať. Myslíme si, že ceny dlhopisov sú zrejme v blízkej dobe náchylné k poklesu. Podľa nášho názoru v roku 2005 by mali európske dlhopisy profitovať z podpory väčšieho zhodnotenia ako pri štátnych obligáciách USA, čiastočne aj vďaka možnosti pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb v eurozóne.