Amundi Funds II - Euro Short-Term
December 2004

Európske štátne dlhopisy zaznamenali v novembri mierne zisky. Výkonnosť trhu podporovali makroekonomické údaje, ktoré naznačovali scenár umierneného rastu v eurozóne. Zhodnotenie eura v porovnaní s euro tiež napomohlo trhovým ziskom, lebo zvýšené špekulácie investorov, že Európska centrálna banka si bude držať dlhšie postoj monetárnej politiky prispôsobenia ako sa predtým očakávalo.

Portfólio malo v tomto štvrťroku výkonnosť v širokej miere podľa benčmarku. Udržiavali sme si neutrálnu duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, ktorú sme otvorili v septembri. Táto pozícia odrážala náš opatrný postoj k trhu, lebo zhodnotenie dlhopisov dosiahlo príliš napnutú úroveň.

Z hľadiska nášho umiestnenia na výnosovej krivke ostávame na preváženej pozície pri jeden a dvojročných dlhopisoch. Tieto pozície prospeli výkonnosti, lebo prevýšili výkonnosť pokladničných cenných papierov.

V tomto štvrťroku sme držali angažovanosť vo vysoko kvalitných firemných dlhopisoch investičného stupňa na úrovni približne na úrovni 11% aktív. Angažovanosť v kvázi štátnych dlhopisoch sa mierne znížila tesne pod 10% aktív.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov je nákladné a zdá sa, že bude diskontovať z výrazne nepriaznivého scenáru hospodárskeho rastu. Myslíme si, že ceny dlhopisov majú sklon k poklesu. Predpokladáme, že v roku 2005 by mali európske štátne dlhopisy profitovať z podpory lepšieho zhodnotenia ako štátne dlhopisy USA, sčasti kvôli možnosti, že v eurozóne budú pokračovať nízke úrokové sadzby.