Amundi Funds II - Euro Short-Term
Október 2004

Európske štátne dlhopisy uzavreli priaznivý mesiac. Trhy s dlhopismi posilnili, lebo makroekonomické údaje v USA ďalej naznačovali skromnejšie tempo rastu HDP. V Európe sa opäť objavovali znaky pomalého ekonomického rastu a slabého domáceho dopytu.

Výkonnosť portfólia bola tento mesiac v súlade s benčmarkom. V októbri sme si držali neutrálnu duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, ktorú sme otvorili v septembri. Táto pozícia odráža opatrné krátkodobé vyhliadky trhu, lebo zhodnotenie dlhopisov dosiahlo príliš napnutú úroveň.

Z hľadiska nášho rozmiestnenia na výnosovej krivke, máme stále preváženú pozíciu pri jeden a dvojročných dlhopisoch. Tieto pozície prospeli výkonnosti, lebo predstihli peňažné cenné papiere.

V tomto mesiaci sme si držali angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa. Koncom októbra sme mali 11% aktív portfólia vo firemných dlhopisoch. V priebehu tohto obdobia sa mierne zvýšila naša angažovanosť voči kvázi štátnym cenným papierom.

Zhodnotenie európskych dlhopisov dosiahlo drahú úroveň a zdá sa byť náchylné v krátkej dobe k poklesu. Avšak takisto máme na pamäti, že ak euro bude naďalej rásť voči US doláru, investori môžu začať špekulovať, či Európska centrálna banka opäť nezníži úrokové sadzby, čo by mohlo istým spôsobom podporiť krátkodobejšie dlhopisy.