Amundi Funds II - Euro Short-Term
September 2004

Európske štátne dlhopisy mali v priebehu tretieho štvrťroku vysokú výkonnosť.

Portfólio malo v tomto štvrťroku dobrú výkonnosť. V júli a v auguste sme si držali dlhú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, čo prospelo výnosom. Z hľadiska nášho umiestnenia na výnosovej krivke máme preváženú pozíciu pri 1 až 3 ročných dlhopisoch. Avšak ku koncu obdobia sme sa domnievali, že zhodnotenie dlhopisov dosiahli najviac napnutú úroveň a bolo prístupné k odpredaju v krátkom čase. Začiatkom septembra sme posunuli relatívnu duračnú pozíciu naspäť na neutrálnu, aby sme si zabezpečili nedávne výnosy.

V priebehu štvrťroka sa naša angažovanosť voči firemným dlhopisom s dobrým ratingom nezmenila. Na konci septembra sme držali 12% majetku portfólia vo firemných dlhopisoch. Hľadanie vyšších výnosov investormi v prostredí s nízkymi úrokovými sadzbami podporilo v priebehu obdobia výnosy na trhu s úvermi. V tomto štvrťroku naša angažovanosť voči kvázi štátnym cenným papierom sa mierne zvýšila na približne 12% majetku.

Trhy s dlhopismi mali dobrý dobeh, máme na pamäti, že vývoj smerom k lepším údajom v USA ako sa očakávalo, a v Európe môžu spôsobiť v krátkej dobe opätovný pokles cien dlhopisov. S výhľadom dopredu európske dlhopisy by mohli získať ďalšiu podporu z pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb, skromného ekonomického rastu a miernej inflácie. Avšak hľadáme zlepšenie zhodnotenia pred prestavením dlhej duračnej pozície portfólia.