Amundi Funds II - Euro Short-Term
August 2004

Európske štátne dlhopisy v auguste posilnili.

V priebehu mesiaca výkonnosť portfólia prekonala svoj benčmark. Držali sme si dlhú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, čo prospelo relatívnej výkonnosti. Z hľadiska nášho umiestnenia na výnosovej krivke máme preváženú pozíciu pri 1-3 ročných dlhopisoch. V nedávnych mesiacoch sme mali dojem, že zhodnotenie dlhopisov má podporu, lebo investori diskontovali výrazné tempo menového sprísňovania zo strany ECB. Avšak po dobrej výkonnosti trhu si myslíme, že zhodnotenie v krátkej dobre dosiahne veľmi napnutú úroveň.

V auguste sme si držali preváženú angažovanosť v firemných dlhopisoch investičného stupňa. Na konci augusta sme držali takmer 11% aktív portfólia v podnikoch s vysokým ratingom. Nedávno sme znížili angažovanosť v podnikoch, lebo očakávame, že úverové marže asi ostanú do konca roka 2004 v obchodovanom rozpätí. Počas mesiaca sme našu angažovanosť v kvázi štátnych cenných papieroch držali približne na 12% aktív.

Globálne ekonomické prostredie je vo všeobecnosti priaznivé a hospodárstvo v Európe robí pomalé ale sústavné pokroky. Avšak existujú faktory, ktoré možno ponúknu podporu európskym štátnym dlhopisom. Mierne zrýchlenie inflácie v eurozóne bolo vo veľkej miere spôsobené vyššou cenou za ropu a Európska centrálna banka sa bude odmietavo stavať k ďalšiemu zvyšovaniu úrokových sadzieb vo svetle skromného rastu hospodárstva.