Amundi Funds II - Euro Short-Term
Júl 2004

Európske štátne dlhopisy zaznamenali v júli mierny nárast. Výkonnosť trhov so štátnym dlhom podporovalo očakávanie investorov stanovenia miery fiškálneho sprísnenia zo strany Federálnych rezerv a určitých makroekonomických údajov zo Spojených štátov, ktoré boli slabšie ako sa očakávalo. Európske makroekonomické údaje naďalej podčiarkovali krehkosť hospodárstva a pomáhali tak uistiť investorov, že Európska centrálna banka v krátkej dobre pravdepodobne nezvýši úrokové sadzby.

Počas mesiaca malo portfólio výkonnosť v súlade so svojím benčmarkom. Držali sme si dlhú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, čo prospelo relatívnej výkonnosti, lebo trhy posilnili. Dlhá relatívna duračná pozícia portfólia sa zakladá na názore, že európske krátkodobé dlhopisy budú ponúkať hodnotu. Z hľadiska rozmiestnenia na výnosovej krivke si ponechávame preváženú pozíciu pri 1-3 ročných dlhopisoch, čo podporuje aj potenciál úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky nechať ich nemenné až do roku 2005.

Naša angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa sa držala tesne pod 12% aktív portfólia. Nedávno sme znížili angažovanosť voči podnikom, lebo očakávame, že marže za úvery ostanú v rozpätí obchodovania. V rámci portfólia sme si ponechali preváženú pozíciu voči kvázi štátnym cenným papierom s vysokým ratingom, hlavne voči agentúrnym dlhopisom.

Obavy trhu z možnosti vyššej inflácie by mohli spôsobiť v nadchádzajúcich mesiacoch väčší tlak na najdôležitejšie trhy so štátnymi dlhopismi. Avšak existujú činitele, o ktorých si myslíme že budú oporou európskym štátnym dlhopisom.