Amundi Funds II - Euro Short-Term
Jún 2004

Európske trhy so štátnymi dlhopismi počas tohto štvrťroka poklesol, lebo očakávania investorov, že úrokové sadzby v Spojených štátoch sa zvýšia, držali ceny dlhopisov pod tlakom. Znaky oživenia európskej inflácie tiež zvýšili očakávanie investorov, že sa zvýšia úrokové sadzby v eurozóne.

V apríli a máji sme v portfóliu udržovali nízku úroveň rizika. Neutrálna duračná pozícia pomohla ochrániť relatívnu výkonnosť počas výpredaji na trhu. V júni sme sa posunuli na dlhú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom. Myslíme si, že európske štátne dlhopisy, hlavne krátkodobé dlhopisy v súčasnosti ponúkajú zhodnotenie, lebo očakávanie trhu, že príde k menovému sprísneniu v eurozóne, sú veľmi vysoké.

Ku koncu štvrťroka sme znížili angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa z 15% na približne 12% aktív. Čakávame, že firemné marže ostanú na obchodovacom limite do konca roka. V rámci portfólia sme si ponechali preváženú pozíciu vo vysoko kvalitných kvázi štátnych cenných papieroch, hlavne v agentúrnych dlhopisoch.

Obavy z možnosti vyššej inflácie a následnej potreby tvrdého menového sprísnenia v Spojených štátoch môžu spôsobiť v nasledujúcich mesiacoch ďalší tlak na trhy so štátnymi dlhopismi. Menové sprísnenie Európskou centrálnou bankou bude zaostávať za cyklom FEDu a očakávame, že úrokové sadzby v eurozóne sa v ostávajúcej časti roka 2004 udržia.