Amundi Funds II - Euro Short-Term
Máj 2004

Pokles na trhoch s európskymi štátnymi dlhopismi počas mája pokračoval, lebo očakávanie investorov, že sa zvýšia úrokové sadzby v USA, držali pod tlakom ceny za dlhopisy. Znaky vyššej inflácie v Európe viedli investorov k zvýšeniu očakávania rastu úrokových sadzieb v eurozóne.

Výkonnosť portfólia v máji v porovnaní s benčmarkom sa držala dobre. V portfóliu sme si držali nízku úroveň rizika a to pomohlo výkonnosti pri porovnaní s benčmarkom. V máji sme si zachovali neutrálnu duračnú pozíciu.

Držali sme si angažovanosť voči vysokokvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa. Na konci mája naša angažovanosť voči podnikom predstavovala približne úroveň 15% z aktív portfólia. Na trhu firiem krátkodobejšie úvery ponúkajú relatívne zhodnotenie v porovnaní s dlhodobejšími dlhopismi. Taktiež sme si ponechali preváženú pozíciu voči kvázi štátnym cenným papierom s vysokým ratingom, konkrétne voči agentúrnym dlhopisom.

To, že FED začal cyklus sprísnenia, môže držať v nadchádzajúcich mesiacoch štátne dlhopisy pod tlakom. Ale je veľa faktorov, ktoré môžu byť ďalšou oporou pre európske štátne dlhopisy. Sprísnenie meny Európskou centrálnou bankou bude zaostávať za cyklom FEDu. Očakávame, že Európska centrálna banka bude pevne držať úrokové sadzby po zvyšok roka 2004 a myslíme si, že súčasné očakávanie menového sprísnenia na trhu eurozóny sú príliš vysoké. Európska centrálna banka sa bude zdráhať zvýšiť úrokové sadzby vzhľadom na stále mierny hospodársky rast a pretrvávajúcu vysokú nezamestnanosť.