Amundi Funds II - Euro Short-Term
Marec 2004

Európske štátne dlhopisy v prvom štvrťroku roka 2004 posilnili.

Portfólio v tomto štvrťroku svojou výkonnosťou prekonalo benčmark Úspešné riadenie pozície relatívnej durácie prospel výkonnosti. Veľkú časť obdobia sme si držali dlhú duračnú pozíciu, ktorá sa zakladala na stanovisku, že zhodnotenie krátkodobých európskych štátnych dlhopisov nie je nadmierne a z krátkodobého hľadiska ponúka nejaké zhodnotenie. Po dobrej výkonnosti trhu, sme sa rozhodli vybrať zisk z dlhej durácie, lebo sme očakávali, že európske štátne dlhopisy budú v blízkej budúcnosti znižovať svoje výnosy. Rozhodnutie presunúť sa na neutrálnu pozíciu ku koncu štvrťroka prospelo výnosom portfólia.

Z hľadiska umiestnenia na výnosovej krivke máme preváženú pozíciu pri dvojročných dlhopisoch. Tu je zhodnotenie, lebo najdôležitejšie centrálne banky, vrátane Európskej centrálnej banky (ECB), v priebehu roka 2004 si budú v monetárnej politike držať prispôsobivú pozíciu. Počas štvrťroka sme zvýšili angažovanosť voči vysoko hodnoteným firemným dlhopisom bola približne na úrovni 16% portfólia. Taktiež sme si udržali preváženú pozíciu vo vysoko hodnotených kvázi štátnych cenných papieroch.

Neočakávame prudký odpredaj štátnych dlhopisov, lebo nápomocné činitele ako napríklad nízke úrokové sadzby, skromný ekonomický rast a mierna inflácia pravdepodobne pretrvajú aj v nasledujúcich mesiacoch. Predsa len sme si vedomí, že štátne dlhopisy budú v dlhodobejšom meradle naďalej citlivé na nepriaznivé činitele.