Amundi Funds II - Euro Short-Term
Február 2004

Európske štátne dlhopisy vo februári zaznamenali prírastky.

Počas mesiaca sme si držali dlhú duráciu v porovnaní s benčmarkom. Relatívna duračná pozícia portfólia bola založená na našom názore, že uprostred miernej inflácie a pri úrokových sadzbách nastavených tak, aby boli nízke do konca roku 2004, európske štátne dlhopisy ponúkajú z krátkodobého hľadiska nejakú hodnotu. Úspešné riadenie duračnej pozície portfólia pozitívne prospelo výkonnosti portfólia. Z pohľadu výnosovej krivky sme prevážení pri dvojročných dlhopisoch. Naďalej očakávame hodnotu na tejto časti výnosovej krivky, lebo centrálne banky, vrátane Európskej centrálnej banky (ECB), budú si držať počas roka v monetárnej politike prispôsobivú pozíciu.

Počas mesiaca sme si držali angažovanosť voči krátkodobým firemným dlhopisom investičného stupňa na úrovni približne 16% portfólia Myslíme si, že krátkodobé firemné dlhopisy ponúkajú hodnotu, za predpokladu ďalších výnosov. Takisto sme si ponechali preváženú pozíciu pri vysoko hodnotených kvázi štátnych cenných papieroch, hlavne pri agentúrnych dlhopisoch.

Skromný ekonomický rast a nízka inflácia budú naďalej podporovať trh so štátnymi dlhopismi. ECB sa bude zdráhať sprísniť monetárnu politiku zoči-voči skromnému rastu a ďalším problémom, ktoré predstavuje silnejšie euro. Ale dlhodobejšie štátne dlhopisy ostanú citlivé na negatívne činitele.