Amundi Funds II - Euro Short-Term
Október 2003

Ako správy o globálnom ekonomickom oživení pribúdali, európske štátne dlhopisy v priebehu októbra oslabovali. Rastúca podnikateľská dôvera v Európe a rýchlejšie tempo rastu v USA, ako sa očakávalo, prispelo k zníženiu dopytu po oáze bezpečných štátnych dlhopisov v prospech rizikovejších aktív.

Počas mesiaca sme si držali dlhú duráciu v porovnaní s benchmarkom. Toto stanovisko sa zakladalo na názore, že európske štátne dlhopisy budú naďalej ponúkať z krátkodobého hľadiska zhodnotenie. Výkonnosti neprospela prevážená angažovanosť pri dvoj a trojročných dlhopisoch, lebo táto dĺžka splatností stratila hodnotu. Ale naďalej veríme, že takéto dlhopisy s kratšou dobou splatnosti, predstavujú príležitosť aj do budúcna, lebo investori veľmi očakávajú, že úrokové sadzby vzrastú. V priebehu októbra sme si udržali angažovanosť pri kvalitných firemných dlhopisoch s vysokým investičným hodnotením na úrovni približne 10% portfólia. Na trhu s firemnými dlhopismi tento mesiac pokračoval trend napínania marží. Taktiež sme si udržali preváženú pozíciu pri kvázi štátnych cenných papieroch s vysokým hodnotením.

Naďalej si myslíme, že zhodnotenie európskych štátnych dlhopisov nie je v blízkej dobe veľmi vysoké. Inflácia ostáva priaznivá a úrokové sadzby ostávajú nižšie ako ich trh oceňuje. Európska centrálna banka nebude ochotná sprísniť monetárnu politiku z dôvodu slabého rastu a ďalších problémov, ktoré hrozia pri silnejúcom eure. Lenže v strednodobom výhľade európske dlhopisy budú naďalej citlivé voči negatívnym činiteľom.