Amundi Funds II - Euro Short-Term
September 2003

Počas tretieho štvrťroka bola výkonnosť európskych štátnych dlhopisov rôznorodá. V tomot období sme ešte pridali k pozícii dlhodobej splatnosti v porovnaní s benchmarkom. Vyplývalo to z nášho názoru, že zhodnotenie dlhopisov si po odpredaji na trhu zaslúži pozornosť. Z hľadiska rozmiestnenia na výnosovej krivke máme preváženú pozíciu pri dvoj a trojročných dlhopisoch. Pri zvyšujúcom sa dopyte po krátkodobých splatnostiach, táto angažovanosť prospela výkonnosti, keďže očakávanie investorov zo zvýšenia úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou sa zmenšili.

Následkom vysokej výkonnosti na firemnom trhu, sme zarobili z angažovanosti vo firemných dlhopisoch. Koncom septembra naša angažovanosť voči firemným cenným papierom s vynikajúcim investičným hodnotením predstavovala približne 10% portfólia. Taktiež sme si ponechali preváženú pozíciu voči kvázi štátnym cenným papierom s vysokým úrokom.

Myslíme si, že trh so štátnymi dlhopismi aj v blízkej budúcnosti bude ponúkať cenu, keďže makroekonomické prostredie v Európe bude naďalej krehké. Úrokové sadzby budú aj naďalej nízke, lebo Európska centrálna banka nie je ochotná upevniť monetárnu politiku vo svetle pomalého rastu a ďalších zmien, ktoré prinieslo nedávne posilnenie kurzu eura voči americkému doláru. Európske dlhopisy aj tak ostávajú zo strednodobého hľadiska náchylné voči budúcim negatívnym faktorom.