Amundi Funds II - Euro Short-Term
August 2003

Európsky trh so štátnymi dlhopismi sa v priebehu augusta oslabil, lebo optimizmus z rýchleho ekonomického rastu a oživenie ekonomiky na celom svete motivované USA držali vysoko výnosy z dlhopisov. Európske krátkodobé dlhopisy ostali pod tlakom, lebo špekulatívni investori naďalej znižovali prevážené pozície pri krátkodobých maturitách, aby ukončili stratégiu straty.

V priebehu mesiaca sme si udržiavali dlhú duráciu voči benchamarku. Tento postoj sa zakladal na názore, že zhodnotenie štátnych dlhopisov je z krátkodobého hľadiska, po nedávnom predaji na trhu, oveľa zaujímavejšie. Ponechávame si preváženú pozíciu pri 1 a 3-ročných dlhopisoch. Myslíme si, že krátkodobejšia splatnosť predstavuje v blízkej budúcnosti hodnotu, lebo investori až nadmieru očakávajú, že sa zvýšia úrokové sadzby. Naša angažovanosť voči firemným dlhopisom vysokej kvality sa nezmenila a na konci augusta predstavovala približne 10% portfólia. Okrem toho sme si ponechali preváženú pozíciu aj pri kvázi-štátnych cenných papieroch s vysokým ratingom.

Domnievame sa, že trhy so štátnymi dlhopismi dosiahli z krátkodobého hľadiska úroveň prebytku ponuky. Za predpokladu nárastu nominálnych výnosov a prostredia s nízkou infláciou, reálne výnosy (nominálne výnosy mínus jadrový index spotrebiteľských cien), ktoré ponúkajú európske štátne cenné papiere, sú teraz oveľa zaujímavejšie. Stále pozeráme zo strednodobého hľadiska aj na oveľa náročnejšie prostredie pre štátne dlhopisy. Európske dlhopisy budú stále náchylné na ďalšie negatívne faktory, hoci výnosy sa budú pravdepodobne zvyšovať miernejším tempom ako počas uplynulých mesiacov.