Amundi Funds II - Euro Short-Term
Júl 2003

V júli európske štátne dlhopisy poklesli. Veľký odpredaj na trhu štátnych obligácií USA bol na úkor európskym dlhopisom, lebo oba trhy sú veľmi úzko prepojené. Slabá výkonnosť cenných papierov s kratšou splatnosťou na konci mesiaca bola spôsobená posunom na pozíciách špekulatívnych investorov.

V priebehu mesiaca sme prešli na dlhšiu duráciu voči benchmarku. Po veľkom odpredaji na trhu si myslíme, že zhodnotenia dlhopisov už nebudú nadpriemerne veľké. Naďalej máme prevahu 1 – 3 ročných dlhopisov, lebo v blízkej dobe krátkodobejšie splatnosti predstavujú hodnotu. Pravdepodobnosť, že Európska centrálna banka opäť zníži úrokové sadzby je väčšia ako šanca, že sadzby zvýši. Nakoniec úrokové sadzby zostanú nízko po dlhší čas ako si ich trh teraz oceňuje. V júli sme profitovali z angažovanosti vo firemných dlhopisoch, ktoré mali na korporátnom trhu výraznú výkonnosť. Angažovanosť na konci mesiaca v vysokokvalitných podnikoch bola približne 10% z celého portfólia. Naďalej máme preváženú pozíciu aj vo vysoko cenených štátnych kvázi dlhopisoch.

Myslíme si, že zhodnotenie štátnych dlhopisov z krátkodobého hľadiska podporujú sústavne nízke úrokové sadzby, nízka inflácia a skromný hospodársky rast. Očakávame však, že postupom času výnosy z dlhopisov narastú miernejším tempom.