Amundi Funds II - Euro Short-Term
Jún 2003

Európske štátne dlhopisy zaznamenali v priebehu druhého štvrťroka výrazné zisky, napriek určitým oslabeniam ku koncu obdobia. Slabé ekonomické údaje a nízke odhady inflácie priviedli Európsku centrálnu banku v júni k zníženiu úrokových sadzieb o 0,5% na 2,00%. Dlhopisy s kratšou splatnosťou boli najdôležitejšími prijímateľmi tohto poklesu úrokových sadzieb.

Skoro po celý čas sme držali mierne dlhšiu splatnosť v porovnaní s benchmarkom. Takticky sme však skrátili v máji splatnosť portfólia na neutrálnu. Úspešné riadenie splatnosti portfólia počas štvrťroka pozitívne prispelo relatívnej výkonnosti. Mali sme nadváženú pozíciu pri 1 a 2 ročných dlhopisoch, lebo sme očakávali, že špekulácie investorov pri uvoľnení peňazí v Európe posilní výkonnosť titulov s týmito splatnosťami. Neskôr sme profitovali na z angažovanosti na tejto časti výnosovej krivky. Angažovanosť vo vysoko kvalitných firemných dlhopisoch sa nezmenila a na konci júna bola približne 12% z portfólia. Trh s firemnými dlhopismi sa v tomto období oživil a naša angažovanosť prospela výkonnosti. Ponechali sme si nadváženú pozíciu vo vysoko hodnotených kvázi štátnych dlhopisoch.

Zatiaľ čo obavy z ekonomického prostredia pretrvávajú, štátne dlhopisy sa môžu tešiť ďalšej krátkodobej podpore. Zo strednodobého hľadiska očakávame, že sa zintenzívni tlak zhora na výnosy dlhopisov, avšak za predpokladu vážneho záväzku politikov stimulovať hospodársky rast. Z celkového pohľadu, keďže výnosy z dlhopisov sú na svojich historických minimách, myslíme si, že súčasné zhodnotenie je drahé.