Amundi Funds II - Euro Short-Term
Máj 2003

Európsky trh so štátnymi dlhopismi sa ďalší mesiac opäť tešil z veľkých výnosov. Kratšie dlhopisy pofitovali zo špekulácií, že slabšie ekonomické údaje a odhady nižšej úrovne inflácie by viedli Európsku centrálnu banku k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb. Dlhopisy s dlhším termínom tiež mali úžitok z obáv rizika deflácie v najväčších hospodárstvach eurozóny.

Počas tohto mesiaca sme mali dlhodobejšie pozície v pomere k trvaniu benchmarku. Máme preváženú pozíciu v segmente jedno až dvojročnej výnosovej krivky, lebo sme predvídali, že očakávania investorov o znížení úrokovej sadzby by posilnili výkonnosť papierov s takouto splatnosťou. Neskôr sme znížili angažovanosť v tomto segmente v súlade s jej dobrou výkonnosťou. Na konci obdobia sa naša relatívna durácia sa znížila na neutrálnu. Angažovanosť vo vysoko kvalitných firemných dlhopisoch sa nezmenila a na konci obdobia predstavovala približne 12% z portfólia. Trh s firemnými dlhopismi v máji naďalej silno oživoval a naša prevážená angažovanosť profitovala z relatívnej výkonnosti. V priebehu mesiaca sme si naďalej ponechali preváženú pozíciu vo vysoko hodnotených kvázi štátnych cenných papieroch, pretože tieto cenné papiere ponúkali vyššie zisky.

Zo strednodobého hľadiska očakávame náročnejšie prostredie pre štátne dlhopisy. Myslíme si, že úsilie nafúknuť hospodárstva zvýšia tlak na výnosy z dlhopisov. Na záver, myslíme si, že pri mimoriadne nízkych úrovniach výnosov z dlhopisov je ich súčasné zhodnotenie drahé.