Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
September 2008

Pioneer Funds – Euro Enhanced Short-Term bol výrazne ovplyvnený súčasnou finančnou krízou. Pri európskych firemných tituloch investičného stupňa, ktoré stratili -2.3% (zdroj: Merrill Lynch EMU Corporates Index, rating BBB-AA) a európskych tituloch finančných inštitúcií so stratou -4.4% (zdroj: Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index), nepriaznivý výkon úverového trhu viedol počas štvrťroka k podpriemernému výkonu portfólia.

Najväčším oslabením výkonu bola alokácia vo financiách investičného stupňa, lebo finančné tituly nesú ťarchu súčasnej krízy a marže sa dostávajú na historické úrovne. Podčiarkujeme, že portfólio má investičný stupeň kvality s priemerným ratingom AA a má dobre diverzifikované nástroje a viac ako 180 emisií v portfóliu. Prichádzajúce výnosy portfólia sú v súčasnosti približne 6,5% a dĺžka durácie je 0,2 roka.

Portfólio sme nastavili konzervatívne, výberom krátkodobých emisií vysokej kvality v odvetviach, ktoré uprednostňujeme. Portfólio má v súčasnosti preváženú pozíciu v priemysle ako sú telekomunikácie, podniky verejných služieb, finančníctvo a držíme si diverzifikovaný model obchodovania. Máme podváženú angažovanosť v úveroch poskytnutých cyklickému priemyslu ako sú stavebné materiály a podniky s tovarom krátkodobej spotreby. Hlavnú hodnotu vidíme vo vyšších splátkach u úverových emitentov, predovšetkým u vysoko hodnotených, univerzálnych finančných cenných papierov.

Sme stále presvedčení, že súčasná úverová kríza vytvára podstatné skreslenie relatívnych hodnôt súčasných podielov. Toto zavážilo v hodnotení portfólia, ale zároveň otvorilo trh pre úverové príležitosti.

Do konca roka 2008 očakávame ťažké podmienky na obchodovanie. Dúfame, že finančná kríza pominie, znormalizovanie úverového trhu bude mať priaznivý vplyv na portfólio. To ešte viac prispeje k súčasnému pozitívnemu výnosu portfólia. Myslíme si, že keď volatilita sa zmierni, alokačná pozícia bude opäť dobre nastavená a podá dobrý výkon. Veríme, že diverzifikované portfólio môže nadpriemerným výkonom prevýšiť výraznejšie oživenie aktív.