Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
Jún 2008

V euro zóne, výnosy z krátkodobých štátnych dlhopisov v druhom štvrťroku stabilne rástli. Nárast výnosov dlhopisov nepodporilo len opätovné zmiernenie averzie investorov voči riziku, ale aj neočakávaný výrazný rast HDP v euro zóne počas prvého štvrťroka, a tiež priaznivé údaje zo zverejnených prieskumov, ako napríklad nemecký ukazovateľ IFO. V súlade so zlepšenými revíziami rastovej dynamiky euro zóny, do polovice mája sa marže firemných dlhopisov výrazne zúžili. Nato sa zvýšila volatilita a marže sa rozšírili, čím od konca marca bol štvrťrok bez výraznej zmeny.

Pioneer Funds – Euro Enhanced Short-Term ku koncu mája zhodnotil, predtým ako sa ustálil, pričom odrážal vývoj na úverovom trhu. Okrem toho portfólio profitovalo z podváženej angažovanosti v štátnych dlhopisoch, ktoré mali slabší výkon, lebo krivka úrokových sadzieb v euro zóne sa posunula v krátkodobom a strednodobom horizonte nahor, čo viedlo k značnému vyrovnaniu výnosovej krivky štátnych dlhopisov v euro. Váha titulov ABS/MBS ostala na úrovni približne 2% z investovaných aktív.

Výhľadovo si myslíme, že zhodnotenie pri štátnych dlhopisoch je stále nákladné. Stále hľadáme zhodnotenie na krátkom konci úverovej krivky a stále sa zameriavame na vysoko kvalitné tituly investičného stupňa. Myslíme si, že pokračuje proces oddlženia na úverových trhoch, hoci by mohol byť dlhší ako sa očakávalo, kým uvidíme účinok z hľadiska stabilizácie trhu. Z pohľadu uprednostňovaných odvetví sa zdá, že európske banky sú lákavým zdrojom potenciálneho nadpriemerného výkonu. Budeme naďalej využívať CDS na to, aby sme vyjadrili naše hlavné investičné myšlienky.