Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
Marec 2008

Európske štátne dlhopisy naďalej profitovali z averzie investorov k riziku a z nepokoja na úverovom trhu, v obavách o ďalšie straty na úverovom trhu zo strany európskych bánk a problémy s likviditou. V polovici marca výnosy dosiahli dvojročné minimá: výnosy z desaťročných bundov poklesli na 3,70%, kým výnosy z dvojročných poukážok klesli pod 3,00% (na konci štvrťroka vzrástli na 3,90% a 3,40%). Za posledné dva týždne štvrťroka, štátne výnosy stúpli, hlavne na krátkom konci. Na úverových trhoch sme zaznamenali až do polovice marca trvalé zväčšovanie marže a mierne uvoľňovanie ku koncu štvrťroka. A predsa, firemné tituly investičného stupňa sa stále obchodujú na úrovniach dvakrát vyšších ako na začiatku roka 2008 (päťročný iTraxx Europe).

Následne, Pioneer Funds - Euro Enhanced Short-Term zaznamenal straty vo výkone z dôvodu podstatnej angažovanosti vo firemných tituloch, okolo 80%. Ceny portfólia dosiahli dno v polovici marca a potom ku koncu mesiaca mierne oživili. Počas prvého štvrťroka sa tím spravovateľov portfólia stále zameriaval na emisie vysokej kvality investičného stupňa. Váha emisií ABS/MBS ostala na úrovni pod 2% z investovaných aktív a ako predtým, nie je žiadna priama angažovanosť v dlhoch obyvateľstva.

Výhľadovo si myslíme, že zhodnotenie pri štátnych dlhopisoch je bohaté. Súčasná úroveň výnosov zo štátnych dlhopisov je v súlade s silným spomalením ekonomického rastu, ale nemyslíme si, že v scenári je recesia, aj keď máme na pamäti pesimistické riziká rastu. Po nedávnych vyhláseniach Tricheta o inflačnom riziku si myslíme, že Európska centrálna banka si bude v nasledujúcich mesiacoch držať neutrálny postoj. Okrem toho sa domnievame, že súčasné marže ponúkajú dobré zhodnotenie a kompenzáciu za prijaté riziko. Preto sme optimisti, že sprísnenie marže bude pokračovať.