Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
December 2007

Nepokoj na hypotekárnych trhoch v štvrtom štvrťroku stále ovplyvňovali výnosy z pevných príjmov. Obavy o väčšie straty na úverovom trhu, strach z ďalšieho zníženia hodnoty zo strany európskych bánk a problémy s likviditou posilnili pretrvávajúci dopyt po bezpečných aktívach. Centrálne banky odpovedali na krízu úverov injekciou značnej hotovosti do bankového systému a rozšírením rozsahu zábezpek, na ktoré budú požičiavať, aby uvoľnili tlak na likviditu, a zamerali sa na podporu financovania a obnovili dôveru v peňažné trhy.

Ďalšie zvýšenie marží v štvrtom štvrťroku ovplyvnilo firemné cenné papiere a cenné papiere zabezpečené aktívami aj keď v decembri nastal stabilnejší trend. V dôsledku týchto trhových podmienok, Pioneer Funds - Euro Enhanced Short-Term poklesol a mal v poslednom štvrťroku slabší výkon ako benčmark. Portfólio malo malý podiel štátnych dlhopisov a angažovalo sa hlavne v krátkodobých firemných tituloch investičného stupňa. Konkrétne neistota lebo ešte treba zistiť sumu zníženia hodnoty, tvrdo poznamenala finančníctvo. Vzhľadom na významnú pozíciu finančníctva v portfóliu, to poznamenalo angažovanosť vo vysoko hodnotných firemných tituloch.

Ekonomické vyhliadky sú naďalej pozitívne, ale máme na pamäti rastúce riziko. Najviac sa obávame možného vedľajšieho účinku pri sťažených finančných podmienkach na reálnu ekonomiku, spomalením investovania a spotreby. Navyše, očakávame, že turbulencie okolo úverov budú pokračovať až do prvého štvrťroka 2008.

Kombinácia posilňujúceho eura, pritvrdzujúcich podmienok na úverovom trhu a pokračujúci tvrdý postup Európskej centrálnej banky predstavuje riziko pre pokračovanie rastu. Z hľadiska európskeho fixného príjmu si myslíme, že nedávne ťažkosti na úverovom trhu vytvorili dobré príležitosti pri krátkodobých firemných dlhopisoch investičného stupňa, ktoré by mali podporiť výkonnosť portfólia.