Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
November 2007

V novembri strach z ďalšieho znižovania hodnoty štrukturovaných investičných nástrojov a slabá likvidita naďalej ovplyvňovali náladu na trhu. Pri nízkej likvidite sa volatilita opäť zvýšila, aj napriek obdobiu s primeranými výsledkami, ktoré firmy vykázali za tretí štvrťrok. V dôsledku toho sme zaznamenali značné oddeľovanie technických činiteľov a základov v mnohých segmentoch. Na druhej strane, štátne dlhopisy mali opäť dobrý výkon.

V dôsledku týchto trhových podmienok, Pioneer Funds - Euro Enhanced Short-Term poklesol späť na septembrovú úroveň. Portfólio, s výnimkou malého podielu štátnych dlhopisov, sa angažovalo hlavne v krátkodobých firemných tituloch investičného stupňa. Konkrétne neistota okolo výšky zníženia hodnoty, ktorú ešte treba prijať, tvrdo poznamenala finančníctvo. Vzhľadom na podstatné pozíciu finančníctva, to poznamenalo angažovanosť vo firemných tituloch vysokej hodnoty. To viedlo v novembri k zápornej absolútnej výkonnosti.

Ekonomické vyhliadky sú naďalej pozitívne, ale máme na pamäti rast rizika. Najviac sa obávame možného vedľajšieho účinku sťažených finančných podmienok na reálnu ekonomiku, spomalením investovania a spotreby. Navyše, očakávame, že turbulencie okolo úverov budú pokračovať až do prvého štvrťroka 2008. Povzbudzuje nás skutočnosť, že naše úverové investičné prípady naďalej majú pevnú pozíciu. Tiež si myslíme, že kým rok 2005 a zvlášť 2006 nevykázal žiadne lákavé zhodnotenie zdola nahor, začíname vidieť, že úvery opäť zhodnocujú zhora nadol ako aj zdola nahor. Risk je už zahrnutý v úrovniach marží, ktoré sú opäť na atraktívnych úrovniach.