Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
Október 2007

Turbulenica na úverových trhoch v posledných týždňoch poľavila, hoci určitá dislokácia pretrváva. Úrokové sadzby, ktoré znížili Federálne rezervy v septembri (50 bázických bodov) a v októbri (25 bázických bodov) ako aj ďalšie, priniesli likviditu čo prinieslo zlepšenie podmienok na trhu. Firemné dlhopisy sú naďalej volatilné.

V tomto prostredí, pri defenzívnej durácii a opatrnom celkovom nastavení Pioneer Funds - Euro Enhanced Short-Term mal dobrú výkonnosť. Portfólio obsahuje hlavne cenné papiere investičného stupňa. s týmto ratingovým košom máme preváženú pozíciu v bankách a finančníctve okrem menších pozícií v štátnych tituloch, priemysle, TMT a energetike a plynárenstve. Konkrétne v odvetví bankovníctva a finančníctva vidíme zhodnotenie a očakávame v blízkej dobe a zo strednodobého hľadiska nadpriemerný výkon. Naša angažovanosť v ABS ostáva pod 2%.

Kombinácia posilňujúceho eura, pritvrdzujúcich podmienok na úverovom trhu a pokračujúci tvrdý postup Európskej centrálnej banky predstavuje riziko pre ďalší rast. Napriek tomu sme optimisti a vidíme v nasledujúcom roku rast mierne nad trendom, spolu s miernym rastom spotreby domácností a investícií. Vo vyjadrení európskeho fixného príjmu si myslíme, že nedávne ťažkosti na úverovom trhu vytvorili dobré príležitosti pri krátkodobých firemných dlhopisoch investičného stupňa, z ktorých by mala profitovať výkonnosť portfólia.