Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
September 2007

Výnosy vo svete krátkodobých úverov v Európe boli v tomto období priaznivé, čomu pomohlo oživenie štátnych dlhopisov napriek rozšíreniu marží na úveroch. Štátne dlhopisy posilnili, keď Federálne rezervy znížili úrokové sadzby a investori sa zhŕkli pri bezpečnejších aktívach v prostredí širšieho oslabenia na úverových trhoch, ktoré najskôr pramenilo zo znovu sa objavených obáv z úverov domácnostiam v Spojených štátoch.

Pioneer Funds – Euro Enhanced Short Term počas tohto obdobia mierne zaostal za benčmarkom, keď sa marže na krátkom konci rozširovali. Lenže obsahoval aj pokles, lebo portfólio sa prikláňalo k defenzívnejším miestam sveta úverov. Na úrovni odvetví, ako portfólio má preváženú pozíciu vo financiách (ktoré sa zvýšila voči ostatným), naše podiely v tomto priestore sú predovšetkým v najväčších a najviac diverzifikovaných európskych a ázijských bankách bez žiadnej priamej angažovanosti v úveroch obyvateľstvu v Spojených štátoch. Zámerne sme sa vyhýbali špecializovaným bankám ako sú výluční poskytovatelia hypoték a finanční ručitelia. Takisto sme si držali vybranú angažovanosť v najväčších úverových odvetviach vrátane telekomunikácií, energetiky a plynárenstva, automobilového a tabakového. Celkove uprednostňujeme krátkodobejšie emisie, ktoré ponúkajú dobrú viditeľnosť z hľadiska úverového postavenia a celkove zameriavame pozornosť na kvalitu portfólia.

Výhľadovo aj keď sadzby Euribor sú naďalej zvýšené, na trh sa vracia dôvera a v ostatných týždňoch sme boli svedkami znižovania marží, hlavne v oblasti finančníctva.

Myslíme si, že korekcie boli spôsobené technickými činiteľmi a iba málo zmenili fundamenty. Prtetrvávajúci tlak na likviditu môže mať vplyv na ekonomiku v širšej miere, ale očakávame, že injekcie likvidity zo strany centrálnych bánk a zníženie úrokovej sadzby Federálnymi rezervami by to mohli pomôcť vyvážiť. Celkove si stále myslíme, že naše podiely sú dobre nastavené, aby sme mohli obchodovať s potenciálom v náročnejšom makroekonomickom prostredí.