Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
August 2007

V krátkodobom úverovom svete investičného stupňa boli v auguste straty, lebo nepodarilo sa materiálne zlepšiť úverové podmienky.

Krátkodobý euro posilnený fond Pioneer počas tohto obdobia mierne zaostal za benčmarkom, lebo marže na krátkom konci sa naďalej rozširovali. Avšak s poklesmi sa rátalo, lebo portfólio sa prikláňalo k defenzívnejším oblastiam úverového sveta a krátkodobejším podielom.

Na úrovni odvetví, ako portfólio má preváženú pozíciu vo financiách, náš podiel v tomto priestore sú predovšetkým v najväčších a najviac diverzifikovaných európskych a ázijských bankách bez žiadnej priamej angažovanosti v druhotných úveroch zo Spojených štátov. Z pohľadu jednotlivých titulov sme sa zámerne vyhýbali špecializovaným bankám ako čistým poskytovateľom hypoték a finančným ručiteľom. Takisto sme si držali vybranú angažovanosť v najväčších úverových odvetviach vrátane telekomunikácií, energetiky a plynárenstva, automobilového a tabakového. Celkove uprednostňujeme krátkodobejšie emisie, ktoré ponúkajú dobrú viditeľnosť z hľadiska úverového postavenia a celkove zameriavame pozornosť na kvalitu portfólia.

Výhľadovo si myslíme, že technické podmienky na úverových trhoch, ktoré predstavujú ponuku úverov presahujú a budú naďalej predstavovať v nadchádzajúcich mesiacoch pre trh určitú prekážku. Avšak máme na pamäti, že injekcie centrálnych bánk do likvidity a potenciálne zníženie úrokových sadzieb zo strany Federálnych rezerv by malo pomôcť priniesť pokoj a vyrovnať sprísňovanie finančných podmienok trhu. Takisto očakávame, že obdobie zverejňovania výsledkov za tretí štvrťrok poskytne investorom výraznú viditeľnosť vplyvu nedávneho vývoja financií na trhu.

V podstate si myslíme, že korekcie boli technicky poháňané a s malými zmenami vo fundamentoch či už na úrovni podnikov alebo ekonomiky. Naozaj neschopnosť splácať záväzky pri podnikoch je stále nízka, súvahy podnikov sú dobré a globálny rast ekonomiky je stabilný. Preto očakávame, že sa môžu objaviť na trhu nejaké vybrané príležitosti na nákup, lebo začíname vidieť zmiernenie volatility.