Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
Júl 2007

Zisky v úverovom svete, pri krátkodoých tituloch investičného stupňa boli v júli stratové, lebo vlna averzie investorov voči riziku viedla bez vyberania ku globálnemu odpredaju na akciových a úverových trhoch. Kým činitele neboli jasné, zdalo sa, že za oslabením je obnovená obava z účinku druhotných úverov v Spojených štátoch a nedokončené záležitosti na úverových trhoch.

Euro posilnený krátkodobý fond Pioneer mal v tomto období slabší výkon ako benčmark, šesťmesačný euro JPM Cash. S poklesmi sa rátalo, lebo portfólio malo sklon k defenzívnejším oblastiam úverového sveta a krátkodobejším podielom. Na úrovni odvetví, ako si portfólio držalo preváženú pozíciu vo financiách, náš podiel v tomto priestore bol predovšetkým v najväčších a najviac diverzifikovaných európskych a ázijských bankách, bez žiadnej priamej angažovanosti v druhotných úveroch v Spojených štátov. Z pohľadu jendotlivých titulov sme sa zámerne vyhýbali špecializovaným bankám ako čistým poskytovateľom hypoték a finančým ručiteľom. Takisto sme si držali vybranú angažovanosť v najväčších úverových odvetviach vrátane telekomunikácií, energetiky a plynárenstva, automobilového a tabakového.

Výhľadovo si myslíme, že technické podmienky na úverových trhoch, ktoré zahrňujú veľkú ponuku úverov presahujú a určitý nútený odpredaj zo strany zabezpečených fondov, budú naďalej predstavovať v nadchádzajúcich týždňoch pre trh určitú prekážku. Ale myslíme si, že korekcie boli technicky poháňané a s malými zmenami vo fundamentoch či už na úrovni podnikov alebo ekonomiky. Naozaj, neschopnosť splácať záväzky pri podnikoch je stále najnižšia za desaťročie, súvahy podnikov sú dobré a globány rast ekonomiky je stabilný. Preto očakávame, že sa môžu objaviť na trhu určité vybrané príležitosti na nákup, lebo začíname vidieť zmiernenie volatility. Celkove uprednostňujeme krátkodobejšie emisie, ktoré ponúkajú dobrú viditeľnosť z hľadiska úverového postavenia a celkove zameriavame pozornosť na kvalitu portfólia.