Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
Jún 2007

Zisky z krátkodobých firemných dlhopisov investičného stupňa boli v priebehu štvrťroka skromné. Pri volatilite akciového trhu a obavách o druhotné úverovanie v Spojených štátoch, ku koncu štvrťroka o niečo zvýšilo marže.

Ekonomické vyhliadky v eurozóne sú naďalej pozitívne, rast HDP za prvý štvrťrok 0,6% (medziročne 3,1%) prekonal očakávaných 0,5%. Hlavné ukazovatele naznačujú, že bude pokračovať rast viac ako je trend a v roku 2007 očakávame expanziu vo výške 2,6%. Hlavne Nemecko bolo naďalej dobrým príkladom rastu v regióne.

Euro vylepšený krátkodobý fond Pioneer zaznamenal zisky a v porovnaní s benčmarkom a podobnými fondami naďalej mal dobrý výkon. Počas druhého štvrťroka sa portfólio celkove zameriava na emitentov dobrej kvality. V rámci podielov v úveroch sme si držali najväčšiu váhu v bankovníctve (približne 64% aktív portfólia), o ktorom si myslíme, že predstavuje relatívne dobré zhodnotenie. Bankovníctvo je taktiež vysoko regulované a veľa emitentov naďalej ponúka stabilnú kvalitu úverov. Takisto sme si držali vybranú angažovanosť v najväčších úverových odvetviach vrátane telekomunikácií, energetiky a plynárenstva, automobilového a tabakového. Takisto sme si podržali menšie pozície v cenných papieroch zabezpečených cennými papiermi. Počas štvrťroka sa angažovanosť portfólia sústreďovala hlavne na cenné papiere s pohyblivou sadzbou na úkor dlhopisov s pevnou sadzbou.

Na trhu investičného stupňa zásadné oživenie úverov je z krátkodobého hľadiska dobré. Z dlhodobejšieho hľadiska sme opatrnejší lebo dosahujeme v cykle fázu expanzie a zdá sa, že základy sa dostávajú na vrchol. Vo všeobecnosti v nasledujúcich mesiacoch podpora základov a technických podmienok by mala prevážiť nad nepriaznivým vplyvom nákladného zhodnotenia. Avšak marže by sa mohli do konca roka mierne rozširovať, lebo podporný činiteľ pre základy dosiahnu svoj vrchol. Dôsledkom toho uprednostňujeme krátkodobejšie emisie, ktoré ponúkajú dobrú viditeľnosť z hľadiska úverového postavenia a celkove zameriavame pozornosť na kvalitu portfólia.