Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
Máj 2007

Zisky na európskom trhu s firemnými dlhopismi investičného stupňa boli v máji skromné. Trh sa počas mesiaca dobre držal, napriek vysokému množstvu akvizícií a fúzií, riziko udalosti LBO a prudkému poklesu na čínskom akciovom trhu. Povzbudzujúce obdobie tržieb firiem z Európy a Spojených štátov podporované trhom a pozitívny tón na najväčších akciových trhoch tiež pomohol povzbudiť náladu investorov.

V máji Euro vylepšený krátkodobý fond Pioneer zaznamenal zisky a v porovnaní s benčmarkom a podobnými fondmi naďalej mal dobrý výkon. Počas tohto obdobia sa portfólio celkove zameriava na emitentov dobrej kvality. V rámci úverových podielov sme si držali veľkú váhu v podriadenom bankovom dlhu, o ktorom si myslíme, že naďalej bude ponúkať solídnu úverovú kvalitu a relatívne zhodnotenie. Takisto sme si držali vybranú angažovanosť v najväčších úverových odvetviach vrátane telekomunikácií, energetiky a plynárenstva, automobilového a tabakového. Takisto sme si držali menšie pozície v cenných papieroch zabezpečených cennými papiermi.

Na trhu investičného stupňa zásadné oživenie úverov je z krátkodobého hľadiska dobré. Z dlhodobejšieho hľadiska sme opatrnejší za predpokladu, že dosahujeme v cykle fázu expanzie a zdá sa, že základy sa dostávajú k vrcholu. Vo všeobecnosti počas druhého štvrťroka podpora základov a technických podmienok by mala prevážiť nad nepriaznivým vplyvom nákladného zhodnotenia. Avšak marže by sa mohli do konca roka mierne rozširovať, ako podporný činiteľ pre základy dosiahnu svoj vrchol. Dôsledkom toho uprednostňujeme krátkodobejšie emisie, ktoré ponúkajú dobrú viditeľnosť z hľadiska úverového postavenia a celkove zameriavame pozornosť na kvalitu portfólia.