Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
Marec 2007

Zisky na trhu s firemnými dlhopismi investičného stupňa boli v priebehu tohto štvrťroka plusové, ale relatívne skromné. Indexy hotovostných dlhopisov ostávali v tomto období odolné turbulenciám na trhu, ktoré boli koncom februára, ktoré zaznamenali synchronizovaný odpredaj rizikových aktív. Okrem toho trhy s úverovými derivátmi zaznamenali rozšírenie marží, ich výkon oživil.

V prvom štvrťroku Euro krátkodobý fond Pioneer zaznamenal mierne zisky a v porovnaní s benčmarkom a podobnými fondmi naďalej vykazoval zisky. V tomto období portfólio zameriavalo svoju pozornosť na emitentov dobrej kvality a naše úverové stratégie ukončili toto obdobie v kladných číslach. V rámci úverových podielov sme si držali veľkú váhu v podriadenom bankovom dlhu, o ktorom si myslíme, že naďalej bude ponúkať solídnu úverovú kvalitu a relatívne zhodnotenie.

V sledovanom období sme si takisto držali vybranú angažovanosť na rozvíjajúcich sa trhoch a vo vysoko výnosových dlhopisoch. Naša angažovanosť v tejto oblasti sa zameriava na krátkodobejšie emisie, kde očakávame, že zaznamenáme zlepšenie základov. Tieto pozície sa ukázali ako ziskové, napriek určitej volatilite počas odpredaja na trhu vo februári.

Na trhu investičného stupňa zásadné oživenie úverov je z krátkodobého hľadiska dobré. Z dlhodobejšieho hľadiska sme opatrnejší za predpokladu, že dosahujeme v cykle fázu expanzie a zdá sa, že základy sa dostávajú k vrcholu. Vo všeobecnosti počas druhého štvrťroka podpora základov a technických podmienok by mala prevážiť nad nepriaznivým vplyvom nákladného zhodnotenia. Avšak marže by sa mihli v priebehu druhého polroka mierne rozširovať, ako podporný činiteľ pre základy dosiahnu svoj vrchol. Dôsledkom toho uprednostňujeme krátkodobejšie emisie, ktoré ponúkajú dobrú viditeľnosť z hľadiska úverového postavenia a celkove zameriavame pozornosť na kvalitu portfólia.