Amundi Funds II - Euro Bond
September 2008

V priebehu tretieho štvrťroka európske štátne dlhopisy profitovali z pretrvávajúceho chaosu na úverovom trhu a rastúcej nechuti riskovať. Eurová výnosová krivka sa zostrmila, nakoľko uprednostňovanie krátkodobých splatností investormi spôsobilo veľký pokles vo výnosoch na prednom konci. Výnosy dvojročných dlhopisov klesli viac než o 110 bázických bodov na 3,47%, kým výnosy 10 ročných Bundov klesli o 60 bázických bodov na 4%. Po prudkej korekcii uprostred septembra, investori hľadali väčšie bezpečie, spolu s tým došlo aj k rozšíreniu spreadov u likvidných aktív, ktoré sa dotklo všetkých nerýdzo vládnych dlhopisov vrátane emisií okrajových krajín a agentúrnych/nadnárodných emisií. Na úverových trhoch cena ochrany pred firemným rizikom stúpla a dosiahla nové najvyššie hodnoty po krachu Lehman Brothers.

Pioneer Funds – Euro Bond podal mierne slabší výkon ako jeho benchmark, nakoľko rozšírenie spreadov ovplyvnilo v septembri diverzifikáciu portfólia na agentúry, nadnárodné a podnikové záväzky kvôli dramatickému nárastu averzie investorov voči riziku. Portfólio si udržalo pomer neutrálnej durácie po väčšinu obdobia a v auguste sme využili predajné opcie na zníženie angažovanosti portfólia. V polovici septembra, kedy výnosy dvojročných dlhopisov dosiahli 4%, sme takticky zvýšili duráciu kúpou futures (termínových obchodov) Schatz. Toto rozhodnutie bolo čiastočne redukované na konci mesiaca s určitým ziskom. Ponechali sme si naše dlhé 10 ročné Bundy oproti štátnym pokladničným poukážkam, kým v auguste sme uzavreli dlhý Gilt versus Bundy. Obe pozície pozitívne prispeli k výkonnosti portfólia. Na firemnej strane sme znížili investície do úverových trhov: v júli sme uzavreli krátku ochrannú pozíciu v indexe iTraxx Europe Main Index a v septembri sme tiež predali niektoré jednotlivé tituly finančných emitentov (hedging).

Výhľadovo veríme, že to chvíľu potrvá, kým sa finančný systém vráti do normálu. Z ekonomického hľadiska nedávne údaje ukázali, že sa zvyšuje riziko poklesu európskeho rastu, zatiaľ čo nižšie ceny ropy a energií znížili riziko rastu inflácie. V tejto súvislosti Európska centrálna banka zmiernila svoju rétoriku o cenovej stabilite a odkaz teraz je v súlade so zmierneným postojom.