Amundi Funds II - Euro Bond
Jún 2008

Výnosy európskych vládnych dlhopisov v druhom polroku stúpli. Počiatočný nárast bol spôsobený zmenšenými obavami z úverovej krízy a neočakávane silným reálnym rastom HDP v prvom štvrťroku v euro oblasti. Začiatkom júna nastal prechod zamerania pozornosti od spomaľovania rastu na zvyšovanie inflácie. Po tlačovej konferencii ECB v prospech zvyšovania sadzieb, predný koniec Euro krivky sa začal oceňovať v agresívnom sprísňovaní.

Od konca marca do polovice júna dvojročný štátny dlhopis stúpol z 3,4% na 4,7%, pričom dlhšie splatnosti boli menej ovplyvnené, čo spôsobilo sploštenie krivky. Na korporátnej strane sa počas štvrťroka marže sprísnili, aj keď obavy z nových nepokojov a rozsiahlych odpisov vo financiách nakoniec ťažko dopadli na úverové trhy.

Pioneer Funds – Euro Bond podal lepší výkon ako jeho benchmark, keď profitoval z riadenia durácie a angažovanosti na krátkodobých úverových trhoch. Portfólio malo pozitívnu krátkodobú pozíciu po väčšinu obdobia, postavenú na predaji 10 ročných treasury termínových obchodoch a kúpnych opcií na americkej krivke. Začiatkom júna po schôdzke ECB sa Euro krivka začala oceňovať agresívnym sprísňovaním. Postupne sme znížili našu krátku pozíciu kúpou Bundov. Na konci obdobia bola durácia portfólia neutrálna. V apríli sme otvorili 2-10 ročné strmo stúpajúcu pozíciu na Euro krivke a uzavreli sme ju v júni: nebolo to pozitívne pre výkonnosť, nakoľko krivka sa sploštila. Postupne sme zvýšili našu korporátnu angažovanosť, hlavne prostredníctvom jednotlivých mien na primárnom trhu, s pozitívnym dopadom na výkonnosť. Ponechali sme si naše Gilty oproti Bundovej pozícii, lebo sme presvedčení, že britská ekonomika je stále viac rizikovejšia než eurozóna.

Pri pohľade do budúcnosti posledné ekonomické dáta ukazujú, že pred ekonomikou euro zóny sú ťažšie časy. My však naďalej vidíme hodnotu na korporátnych trhoch.