Amundi Funds II - Euro Bond
Marec 2008

Európske štátne dlhopisy profitovali z averzie k riziku a nepokoja na úverovom trhu, pri obavách o ďalšie úverové straty európskych bánk. V polovici marca výnosy dosiahli dvojročné minimá. V posledných dvoch týždňoch štvrťroka štátne výnosy sa zvýšili na pozadí rozhodnutia Federálnych rezerv znížiť úrokovú sadzbu a nechať investičné banky požičiavať zo svojej diskontovaného miesta s využitím širokej škály cenných papierov investičného stupňa ako zábezpeky. Ďalšie rozšírenie marže ovplyvnilo na väčšinu obdobia firemné dlhopisy.

Pioneer Funds - Euro Bond posilnil v súlade s benchmarkom. Portfólio vstúpilo do roka 2008 s dlhou duráciou, ale so začiatkom v januári sme znížili angažovanosť, uzavreli sme so ziskom futures Bund a Schatz. Ku koncu štvrťroka portfólio prešlo na krátku duračnú pozíciu.

Vo februári sme uzavreli stúpajúcu euro krivku a na výnosovej krivke USA sme sa stali viac pesimistickejšími, odpredali sme netermínovanú opciu 10-ročných pokladničných poukážok.

Aby sme profitovali zo zvyšovania marží, odpredali sme nemecké dlhopisy v prospech talianskych BTP. Zároveň sme postupne zvyšovali angažovanosť v podnikoch prostredníctvom jednotlivých titulov a indexu iTraxx: tento pohyb posilnil koncom marca výkon. Otvorili sme dlhú maržu Gilt voči Bund, lebo sa domnievame, že hospodárstvo v Spojenom kráľovstve je vo väčšom riziku ako eurozóna. Stále držíme dlhý Bund, krátke pokladničné poukážky a koncom januára sme uzavreli v Spojených štátoch pozíciu v rovnovážnom bode.

Myslíme si, že zhodnotenie pri štátnych dlhopisoch je bohaté. Súčasná úroveň výnosov zo štátnych dlhopisov je v súlade s silným spomalením ekonomického rastu, ale nemyslíme si, že v scenári je recesia, aj keď máme na pamäti pesimistické riziká rastu. Po nedávnych vyhláseniach Tricheta o inflačnom riziku si myslíme, že Európska centrálna banka si bude v nasledujúcich mesiacoch držať neutrálny postoj.