Amundi Funds II - Euro Bond
December 2007

Počas štvrtého štvrťroka boli európske štátne dlhopisy vo veľkej miere bez zmeny. Novembrové obavy z väčších strát na trhu s úvermi, strach z ďalšieho zníženia hodnoty aktív v európskych bankách a problémy s likviditou posilnili trvajúci dopyt po bezpečných aktívach, pričom výnosy z 10-ročných štátnych dlhopisov poklesli na 4% a dvojročné nemecké poukážky dosiahli 13-mesačné minimá. Ale v decembri rastúce inflačné tlaky a spoločné kroky najvýznamnejších centrálnych bánk na obnovenie normálneho fungovania medzibankového trhu viedli ku korekciám na trhu. ďalšie zvýšenie marží tento štvrťrok ovplyvnilo firemné cenné papiere a cenné papiere zabezpečené aktívami aj keď mal posledný mesiac stabilnejší trend.

Pioneer Funds - Euro Bond mal počas štvrťroka slabší výkon ako benčmark. Zisk priniesli naše relatívne dlhé duračné pozície, na európskej výnosovej krivke sme uprednostnili segment 1-3 rokov, čo vyvážila naša vybraná angažovanosť v agentúrnych dlhopisoch, vysoko hodnotných firemných dlhopisoch a cenných papieroch zabezpečených aktívami, lebo marže sa výrazne zvýšili. Takisto sme stratili niekoľko bázických bodov u nášho obchodníkovi pri 10 ročných euro voči 10 ročným zo Spojených štátov.

Naďalej diverzifikujeme aktívne stratégie portfólia, udržujeme si angažovanosť portfólia v neštátnych dlhopisoch a investujeme do malých pozícií mimo euro krivky. Znížili sme angažovanosť na 4% z pôvodných 7% vo firemných papieroch a 6% z papierov zabezpečených aktívami a zameriavali sme sa na krátkodobé emisie a emisie s vysokým ratingom, ktoré ponúkajú dobrú viditeľnosť budúcich tržieb. Potenciálne vyššie zisky podporujú to, že uprednostňujeme agentúrne dlhopisy, ktoré dosahujú 20% portfólia. Držali sme si skromnú angažovanosť v dlhopisoch kopírujúcich infláciu, ktorá naďalej ponúka lákavé zhodnotenie v porovnaní s nominálnymi dlhopismi.

Myslíme si, že trhy so štátnymi dlhopismi hovoria o nákladnom zhodnotení, ale nechuť investorov k riziku a revízie zníženia hodnoty v Európe a v Ázii naďalej uprednostňovala dopyt po bezpečnejších aktívach. Naďalej si držíme mierne dlhú duráciu a určité zvýšenie v dvoj až desaťročnej Európe.