Amundi Funds II - Euro Bond
September 2007

Štátne dlhopisy v treťom štvrťroku posilnili, lebo Federálne rezervy (FED) znížili úrokové sadzby a v podmienkach oslabeného úverového trhu sa investori utiahli k bezpečným aktívam. Marže cenných papierov zabezpečených aktívami, firemných dlhopisov a dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov sa prudko rozšírili. Ekonomické údaje sa v posledných mesiacoch zmiernili a búrlivý úverový trh prinútil Európsku centrálnu banku viac nesprísňovať počas štvrťroka.

Pioneer Funds - Euro Bond mal počas štvrťroka slabší výkon ako benčmark. Vybraná angažovanosť vo firemných dlhopisoch vysokého stupňa ovplyvnila relatívne výnosy. Takisto sa nám oslabil pozícia z dôvodu angažovanosti v štátnych dlhopisoch kopírujúcich infláciu. Taktiež sme otvorili štvrťrok pri krátkej duračnej pozícii, ktorá ovplyvnila relatívne výnosy. Odvtedy sme pozmenili našu duračnú stratégiu a teraz ju máme mierne dlhšiu ako je benčmark.

Naďalej sme sa počas štvrťroka zameriavali na diverzifikovanie aktívnej stratégie. Nechali sme si vybranú angažovanosť v euro firemných dlhopisoch s vysokým ratingom (7% aktív portfólia) a využili sme výhodu zvýšených maržiam, aby sme zvýšili angažovanosť vo vysoko kvalitných cenných papieroch zaručených aktívami (6%). Kúpili sme iba AAA ABS z Európy podávajúce výkon (nie z trhu Spojených štátov) a očakávame, že cez vysoký ponúkaný podiel to zvýši výkon. Takisto sme urobili aj nejaké swapy marží na sprísnenie stratégie a držíme si miernu angažovanosť v dlhopisoch kopírujúcich infláciu. Napriek relatívne miernemu názoru na infláciu na najvýznamnejších trhoch, si myslíme, že dlhopisy kopírujúce infláciu naďalej ponúkajú lákavé zhodnotenie v porovnaní s nominálnymi dlhopismi. Ako Spojené štáty pomaly posilňujú, vstúpili sme na rastúce pozície na rôznych krivkách (US, euro, Veľká Británia).

Rozbúrený úverový trh zvýšil zmierňujúce sa riziko a vytvoril taktické príležitosti pre nominálne štátne dlhopisy. Ale očakávame, že rast HDP v Spojených štátoch bude naďalej zdravý a myslíme si, že uvoľnenie úrokovej sadzby zo strany FED by mohlo pomôcť vyvážiť sprísňujúce sa finančné podmienky na trhu. V Európe očakávame spomalenie, ale stále nad trendom rastu.