Amundi Funds II - Euro Bond
Marec 2007

Európske štátne dlhopisy boli v prvom štvrťroku bez výraznej zmeny, a zisky mierne stúpli.

V Spojených štátoch sa ekonomické prostredie mierne oslabilo, so znakmi menších podnikateľských investícií a obnovených obáv v oblasti domácností v prostredí zvýšeného nesplácania druhotných dlžníkov. Na rozdiel od toho, ukazovatele spotreby a pracovného trhu naďalej kreslia oveľa priaznivejší obraz o hospodárstve. Zdá sa, že v Európe, fiskálne sprísňovanie v Nemecku a v Taliansku ukázalo, že to je niečo viac ako dočasný jav týchto ekonomík. Podnikateľské prieskumy ostali na honosných výškach a náznak výrazného zrýchlenia bude naďalej pôsobiť v regióne.

Začiatkom štvrťroka dlhá duračná pozícia Euro dlhopisového fond Pioneer zavážila na relatívnych výnosoch v prostredí rastu ziskov zo štátnych dlhopisov. V posledných týždňoch štvrťroka sme znížili dlhú duračnú pozíciu portfólia, ale držali sme si dlhú duračnú pozíciu na krátkom konci európskej krivky, čo sme vyjadrili prostredníctvom futures schatz Pozícia na euro krivke bola v období oslabenia trhu zisková. V tomto období boli ziskové aj naše pozície na krivke Veľkej Británie. Uzavreli sme nemeniacu sa pozíciu na krátkom konci výnosovej krivky Veľkej Británie a vybrali sme zisk z krátkej pozície 15-ročných librových dlhopisov v pomere k euro dlhopisom.

V tomto štvrťroku sne držali približne 7% aktív portfólia v euro firemných dlhopisoch s vysokým ratingom. Emisie sa sústreďujú na solídne podniky s dobrým postavením, ktoré stále ponúkajú dobré zisky. Taktiež sme držali približne 6% aktív v dlhopisoch kopírujúcich infláciu. Napriek relatívne miernemu postoju k inflácii na najvýznamnejších trhoch, dlhopisy kopírujúce infláciu naďalej ponúkajú lákavé zhodnotenie v porovnaní s nominálnymi dlhopismi.

Zhodnotenie na najvýznamnejších štátnych trhoch naďalej vyzerá, že je nákladné. Avšak pomalší ekonomický rast rozvinutých hospodárstiev a tohoročná mierna inflácia by mala vytvoriť pre portfólio príležitosti.