Amundi Funds II - Euro Bond
Január 2007

Európske štátne dlhopisy v januári oslabili, ktoré nasledovalo po oslabení štátnych dlhopisov v Spojených štátoch. Väčší nárast ekonomických údajov urýchlil, aby trhy zredukovali očakávanie monetárneho uvoľnenia zo strany Federálnych rezerv. Európska centrálna banka na svojom januárovom zasadaní ponechala rovnaké úrokové sadzby, ale naďalej signalizovala sklon ku Ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb.

Euro dlhopisový fond Pioneer v absolútnom vyjadrení klesol, ale v januári podal výkon v súlade so svojim benčmarkom. Dlhá duračná pozícia portfólia mierne zavážila na relatívne výnosy pri náraste ziskov zo štátnych dlhopisov. Ale počas mesiaca sme znížili dlhú duračnú pozíciu portfólia a udržali sme si mierne dlhú duračnú pozíciu, ktorá je vyjadrená prostredníctvom dlhej pozície v schatz futures.

Počas tohto obdobia sme držali približne 7% portfólia v euro firemných dlhopisoch s vysokým ratingom. Tieto emisie sa sústreďovali na fundamentálne dobré spoločnosti, ktoré stále ponúkajú dobré zisky. Napriek nášmu relatívne dobrému pohľadu na infláciu na najvýznamnejších trhoch, dlhopisy kopírujúce infláciu naďalej ponúkajú lákavé zhodnotenie v porovnaní s nominálnymi dlhopismi. Počas mesiaca sme tiež otvorili novú pozíciu, ktorá profituje z nemeniaceho sa krátkeho konca výnosovej krivky Spojeného kráľovstva.

Očakávame, že rast Spojených štátov bude v nasledujúcich mesiacoch nižší ako je trend, ale počas roka 2007 bude celkove dobrý- Myslíme si, že tie najhoršie korekcie na trhu domácnosti už nastali a hľadáme lepšie vyhliadky rastu v druhej polovici roka. Ako sa hospodárstvo Spojených štátov spomaľuje, možno zaznamenáme neskôr počas roka určité monetárne uvoľnenie. V Európe očakávame, že hospodársky rast bude stály, ale v roku 2007 sa zmierni a že v Európska centrálna banka si udrží meraný prístup k monetárnemu sprísňovaniu.