Amundi Funds II - Euro Bond
December 2006

Európske trhy so štátnymi dlhopismi v poslednom štvrťroku, hlavne v decembri, oslabili.

Euro dlhopisový fond Pioneer stratil v tomto období časť pozície v porovnaní s benčmarkom, lebo naše relatívne duračné nastavenie sa ukázalo ako nevýhodné, keď trh vypredával. Držali sme si preváženú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom prostredníctvom Euro schatz a bund futures, ako aj prostredníctvom päťročných pokladničných futures. Udržali sme si preváženú pozíciu v Euro schatz futures, na základe očakávania, že silový postoj ECB by mal v nasledujúcich mesiacoch oslabiť na pozadí miernej inflácie v Európe, pomalšieho rastu v zámorí a silnejšieho eura.

Počas tohto obdobia sme si držali približne 6% aktív portfólia v euro firemných dlhopisoch s vysokým ratingom. Tieto emisie pochádzali hlavne z podnikov s dobrým finančným postavením, ktoré stále ponúkajú dobré zisky. Taktiež sme držali približne 6% aktív v dlhopisoch zabezpečených proti inflácii. Napriek relatívne miernemu postoju k inflácii na najvýznamnejších trhoch, dlhopisy zabezpečené proti inflácii naďalej ponúkajú výhodné zhodnotenie v porovnaní s nominálnymi dlhopismi. V Európe očakávame, pokračujúci dopyt penzijných fondov bude podporovať dlhodobejšie emisie zabezpečené proti inflácii.

Očakávame, že rast v Spojených štátoch bude v nadchádzajúcich štvrťrokoch stále nižší ako je trend, ale naďalej relatívne slušný. Myslíme si, že najväčšia korekcia na trhu domácností sa už udiala, ale spomalenie pravdepodobne bude aj v nasledujúcich mesiacoch mať vplyv na HDP. V Európe očakávame, že hospodársky rast bude stály, ale v roku 2007 sa zmierni a že Európska centrálna banka si bude držať odmeraný prístup k monetárnemu sprísňovaniu. Kým zhodnotenie na trhu so štátnymi dlhopismi je stále nákladné, myslíme si, že súčasný scenár predstavuje pre naše portfólio taktické príležitosti.