Amundi Funds II - Euro Bond
November 2006

Štátne dlhopisy v novembri vzrástli, zisky poklesli pri obavách investorov, že hospodárstvo USA sa možno v nadchádzajúcom roku spomalí viac ako sa očakávalo.

Dlhá duračná pozícia Euro dlhopisového fondu Pioneer podporila počas mesiaca relatívny výkon. Udržali sme si preváženú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom prostredníctvom euro schatz a dlhopisových futures ako aj päťročných futures štátnych pokladničných poukážok. Držali sme si preváženú pozíciu v euro schatz futures, na základe očakávania, že HAWKISH postoj ECB by sa mal nasledujúcich mesiacoch zmierniť, na pozadí mierneho poklesu inflácie, pomalšieho rastu v zámorí a silnejšieho eura. V novembri sme si držali približne 6% aktív portfólia v dlhopisoch kopírujúcich infláciu, ktorých výkon bol počas mesiaca relatívne bez zmeny.

Na konci tohto obdobia sme držali približne 6% aktív portfólia vo firemných dlhopisoch investičného stupňa. Tieto emisie sa zameriavali hlavne na podniky v vysokým ratingom a zdravými základmi. Zásadný pokles na úverovom trhu je stále mierny a vybrané krátkodobé európske kredity prinášajú dobré zisky pri limitovanom riziku.

Očakávame, že rast v Spojených štátoch bude aj v nasledujúcich štvrťrokoch nižší ako je trend. Myslíme si, že tie najhoršie z korekcií na trhu domácností sa už uskutočnili, ale spomalenie bude mať pravdepodobne aj v ďalších mesiacoch vplyv na HDP. Podľa nás, rast v Spojených štátoch budú naďalej podporovať dobra úroveň firemných investícií a zdravý pracovný trh. Očakávame, že úrokové sadzby v Spojených štátoch v krátkej dobe sa nezmenia a máme na pamäti, že trh sa možno príliš rýchlo zameral na potenciál budúceho zníženia úrokových sadzieb. Očakávame, že v Európe bude hospodársky rast stály, ale v roku 2007 sa zmierni a že ECB si bude držať opatrný (MEASURED) postoj k monetárnemu sprísňovaniu. Zhodnotenie na trhu so štátnymi dlhopismi je stále nákladné a myslíme si, že súčasný scenár predstavuje taktické príležitosti pre naše portfólio.