Amundi Funds II - Euro Bond
September 2006

Štátne dlhopisy na najvýznamnejších trhoch v treťom štvrťroku posilnili, po odpredaji v prvom polroku 2006 v prostredí obáv z monetárneho sprísňovania zo strany najvýznamnejších centrálnych bánk. Pri dôkazoch spomalenia hospodárskeho rastu v Spojených štátoch a určitom poklese hlavných indikátorov v eurozóne, zisky dlhopisov v treťom štvrťroku posilnili.

Fond Pioneer – Euro dlhopisový zlepšil svoju výkonnosť v porovnaní s benčmarkom. Začiatkom tohto obdobia sme zmenšili našu dlhú duračnú pozíciu, ktorá bola medziročne nepriaznivým činiteľom z hľadiska relatívnej výkonnosti. Ale držíme si preváženú duračnú pozíciu prostredníctvom dvojročných euro schatz a päťročných pokladničných futures, ktoré nám umožnili profitovať z nárastu na dlhopisovom trhu. Držíme si takticky preváženú pozíciu pri krátkodobejších futures očakávajúce,. že postoj ECB sprísňovania by sa malo v nadchádzajúcich mesiacov zmierniť, ako sa inflačný tlak bude znižovať. Tiež sme držali podiel v cenných papieroch zabezpečených proti inflácii v Európe a v Spojených štátoch, za predpokladu kladného výnosu, ktorý tieto nástroje ponúkajú z dôvodu v podmienkach vysokej (HEADLINE) inflácie. V tomto období sme znížili mieru podváženej pozície v talianskych štátnych dlhopisoch, lebo si myslíme, že potenciál budúceho zvyšovania marží je asi obmedzený.

V tomto období sme si tiež držali angažovanosť v úveroch s vysokým ratingom. Naďalej opatrne pristupujeme k vyhliadkam marží na úveroch na trhu investičného stupňa, ale naďalej hľadáme možnosti, ako profitovať z vyšších výnosov, ktoré ponúkajú firemné cenné papiere vyššej kvality.

Očakávame, že firemné dlhopisy v nasledujúcich štvrťrokoch budú mierne klesať, alebo stále zaznamenávame spomalenie ekonomického rastu v Spojených štátoch. Očakávame, že v Európe bude stabilný rast, ale zmierni sa v roku 2007 a ECB si bude držať meraný prístup k monetárnemu sprísňovaniu.